Poziv medijima
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

10.09.2019

Predstavljanje istraživanja „Analiza pravno-institucionalnog okvira i politika prevencije korupcije u zdravstvu“

Transparency interantional Bosne i Hercegovine (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI) vas pozivaju na prezentaciju istraživanja „Analiza pravno-institucionalnog okvira i politika prevencije korupcije u zdravstvu u BiH“  koja će se održati u Sarajevu 11.09.2019. (srijeda), s počekom u 11 časova u prostorijama Hotela Holiday (Zmaja od Bosne 4, Sarajevo).

U okviru projekta „Izliječimo zdravstvo“, koji finansira Evropska unija, s ciljem utvrđivanja rizika od korupcije u zdravstvenom sektoru, TI BiH i CCI su u prethodnom periodu proveli istraživanje koje se bavi analizom zakonskog okvira, internih pravila i mehanizama, kao i praksi zdravstvenih ustanova u sprečavanju korupcije. Nalazi ovog istraživanja, kao i preporuke za unapređenje sistema sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvenom sektoru, sa posebnim naglaskom na oblasti javnih nabavki, upravljanja ljudskim resursima, javne finansije, sukob interesa i liste čekanja, će biti prezentovani tokom ovog važnog događaja.

Izjave za medije planirane su između 11:00 i 11:15 časova. Medijima će se obratiti:
•    Srđan Blagovčanin,Transparency International u BiH
•    Asmir Ćilimković, Centri Civilnih Inicijativa
•    Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK)


Projektom „Izliječimo zdravstvo“, koji finansira Evropska unija, u vrijednosti od 490.000 eura, nastoji se doprinijeti smanjenju korupcije u sektoru zdravstva u BiH kroz angažman OCD-a u formulisanju politike, donošenju odluka i podržavanju javnih zdravstvenih ustanova u pružanju kvalitetnijih i efikasnijih zdravstvenih usluga građanima. Cilj će se postići poboljšanjem transparentnosti, odgovornosti i integriteta 15 zdravstvenih ustanova u BiH kroz pružanje sistemskih rješenja u ključnim oblastima rizika za korupciju.

Kontakt osoba: Ana Lučić, menadžer za odnose sa medijima CCI, ana@ccibh.org,063 396 519
Više informacija o projektu možete pronađi na: http://euresurs.ba/project/9
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina