Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

13.06.2011

Škola postoji zbog djece, a ne zbog zaposlenika ili političkih stranaka!

Povodom posljednjih medijskih istupa Sindikata osnovnog obrazovanja, a u vezi najavljenih promjena Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Centri civilnih inicijativa (CCI) izražavaju slaganje sa zahtjevom Sindikata za depolitizaciju obrazovanja, CCI smatra da vlast treba prestati koristiti direktorske fotelje u školstvu, za nagrađivanje odanih i podobnih, zbog čega školstvo treba osloboditi pritiska stranaka i vratiti mu izvorni smisao.

Glavni problem je što se očito zaboravlja zbog koga školstvo postoji. Ne postoji ni zbog smještaja stranačkih kadrova izbornih pobjednika u direktorske fotelje, niti zbog zaposlenih u školama, nego zbog djece i njihovih roditelja. U tom kontekstu, CCI izražava i neslaganje sa Sindikatom osnovnog obrazovanja u njegovom zahtjevu da sebi prisvoji odlučujuću ulogu u izboru direktora škola. Koliko god je miješanje politike u školstvo pogubno, toliko je i pokušaj da zaposleni u školama odlučujuće utiču na izbor “svog” direktora neprirodan i svojevrsni sukob interesa.

CCI se zalaže za pravo roditelja da neposredno biraju direktore osnovnih škola u koje idu njihova djeca. Ministarstvo i Sindikat svoj uticaj moraju svesti na propisivanje preciznih uslova koje mora ispuniti svaki kandidat za direktora, a koji će garantovati kompetentnost, nepristrasnost, nekriminaliziranost i psihofizičku sposobnost, između kojih će roditelji izabrati budućeg direktora škole u koju idu njihova djeca. 

Neposredni izbor direktora osnovnih škola, od strane roditelja djece koja idu u tu školu, već duži niz godina uspješno se primjenjuje u Tuzlanskom i Bosanskopodrinjskom kantonu. Ova rješenja su donesena i primjenjena za vrijeme prethodnih vlasti, koje su našle snage da se izbore sa interesnim lobijima u svojim redovima, koji su u više navrata atakovali na ovo zakonsko dostignuće.

CCI se protivi modelu izbora direktora predloženom u Nacrtu Zakona jer otvara prostor za nove politizacije, zbog čega se zalažemo za neposredni izbor direktora od strane roditelja, što je i sastavni dio SDP-ovih predizbornih obećanja kao i ekspozea Premijera Kantona Sarajevo.

Za sve dodatne informacije molimo da kontaktirate Majdu Behrem Stojanov, glasnogovornicu CCI-a, putem e-maila: majda@ccibh.org, tel 036/580-553 ili  061/175-767

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina