Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

17.09.2020

OPŠTINA NOVO GORAŽDE IGNORISANJEM REVIZORSKIH PREPORUKA DO NEGATIVNOG REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u periodu od 2006. do 2019. godine revidirala je četiri puta Opštinu Novo Goražde. Umjesto progresa, do kog bi došlo realizacijom dobijenih revizorskih preporuka, nakon što su 2006., 2010., i 2015. godine, dobijali mišljenje s rezervom zbog propusta u ispunjavanju zakona i drugih propisa, usljed neizvršavanja preporuka iz ranijih izvještaja, stanje se pogoršalo, i dovelo ovu opštinu do negativnog revizorskog izvještaja za finansijske izvještaje u 2019. godini.

Neodgovornost lokalne vlasti izražena je kroz činjenicu da je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, još 2018. godine dala negativan zaključak o sprovođenju preporuka iz revizorskog izvještaja iz 2015. godine. I umjesto ozbiljne reakcije lokalne izvršne i zakonodavne vlasti, u 2019. godini, stvari su postale još gore, a odgovornost za značajan broj propusta niko nije snosio.

U izvještaju o finansijskoj reviziji za 2019. godinu navodi se da Opština Novo Goražde nije ispoštovala odredbe Zakona o javnim nabavama u dijelu koji se odnosi na objavljivanje na web stranici osnovnih elemenata ugovora za postupak nabavke za dodatne radova na sanaciji lokalnih cesta. Također, ugovor za ove radove zaključen je nakon obavljenih radova – što predstavlja dodatno kršenje zakonodavstva i signal je za uključivanje i dodatne provjere od strane i drugih nadležnih institucija.

Dodatno, revizori su naveli kršenje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o trezoru i čitavog niza pravilnika i uputstava koji regulišu finansijsko poslovanje. U revizorskom izvještaju za 2019. godinu stoje 22 preporuke uz podsjećanje da je načelnik Opštine Novo Goražde odgovoran za usklađenost finansijskog poslovanja opštine po domaćim ali i međunarodnim standardima.

Centri civilnih inicijativa (CCI) podsjećaju da prema Zakonu o reviziji javnog sektora Republike Srpske, Opština Novo Goražde u roku od 60 dana od dostavljenog izvještaja o reviziji dužna je proslijediti odgovor Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS u kojem navodi radnje koje je poduzela u cilju prevazilaženja propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizorskom izvještaju.

Očekujemo da će se u ovaj proces uključiti i Odbor za reviziju NSRS, koji ima kontrolne mehanizme, da razmotriti navedene Revizorske izvještaje, kako bi se utvrdio put za otklanjanje identifikovanih propusta, te zaustavila loša praksa nepostupanja po revizorskim preporukama. 

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH

 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina