Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

22.05.2023

Potrebno uvođenje nadzora nad postupanjem po revizorskim preporukama u institucijama Kantona Sarajevo

Ured za reviziju institucija u 2022. godini proveo je finansijsku reviziju za osam institucija Kantona Sarajevo u kojima su zabilježene značajne slabosti i nepravilnosti u poslovanju. Institucijama Kantona Sarajevo date su 154 preporuke, a značajan broj preporuka se ponavlja iz ranijeg perioda. 

Tako u Izvještaju o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo od 28 datih preporuka, čak 24 su ponovljene iz ranijeg perioda što znači da institucije nisu preduzimale aktivnosti na otklanjanju nedostataka na koje su im revizori u ranijem periodu ukazali. Zbog važnosti otklanjanja nedostataka i slabosti u radu institucija neophodno je da Vlada i Skupština Kantona Sarajevo uspostave adekvatan nadzor nad postupanjem po preporukama datih od Ureda za reviziju institucija FBiH, kako bi se unaprijedila odgovornost, zakonitost i efikasnost rada institucija.

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo da uspostave nadzor nad nalazima izvještaja o finansijskoj reviziji institucija u Kantonu Sarajevo te uvedu mehanizme za praćenje postupanja po preporukama, kako bi se osiguralo da institucije uklone identifikovane propuste u radu. To prije svega podrazumijeva da se Vlada i Skupština Kantona Sarajevo upoznaju sa nalazima izvještaja o finansijskoj reviziji te da kroz periodično izvještavanje revidiranih institucija isprate proces postupanja po preporukama.

Podsjećamo da je Ured za reviziju institucija FBiH proveo i finansijsku reviziju za Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Vodovoda i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo i Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, koje svojim poslovanjem značajno utiču na kvalitet života građana Kantona Sarajevo. Upravo zbog javnog novca sa kojim ove institucije raspolažu te kvaliteta usluga koje građanima kantona pružaju potrebno je osigurati da njihovo poslovanje bude odgovorno, efikasno i u interesu građana. 

 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina