Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

27.07.2011

Izvještaj o radu Vlade i Skupštine TK u prvih šest mjeseci 2011.g. Efikasniji rad nego u prethodnom mandatu. Ali i dalje kašnjenja i nizak nivo usvojenih zakona.

Iako se i u Tuzlanskom kantonu  kasnilo sa  konstituisanjem vlasti zbog nepostojanja blagovremenog dogovora pri stvaranju parlamentarne većine, sumnje da će vlada u svome radu imati samo labilnu podršku unutar skupštinske parlamentarne većine se nisu obistinile, jer su vladini prijedlozi  podržavani  složno i sa najmanje ¾ poslaničkih glasova. Svi zakoni koje je Vlada planirala, realizirala i uputila ka Skupštini,  bez zadržavanja su u njoj i realizovani.

Skupština Tuzlanskog kantona je sve svoje sjednice održala bez prekida i u duplo kraćem vremenu nego što je to činila u prethodnom mandatu. Od 55 planiranih mjera  u prvoj polovini 2011. g Skupština je razmatrala 38 čime je ostvarila 69% svog plana.

Na žalost, u realizaciji zakona rezultati su mnogo skromniji – Usvojeno je tek 29% (7 od 24) planiranih zakona, uz još 3 zakona prihvaćena u nacrtu i poslata na javnu raspravu i 2 neplanirana. Upoređujući sa godišnjim nivoom planiranog (od 35 različitih zakona) podatak je još porazniji – za pola godine završen je posao na tek 20% zakona planiranih za usvajanje u ovoj godini.

Kako su svi planirani zakoni upućeni od Vlade, u Skupštini realizovani bez zadržavanja, odgovornost za nizak stepen realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti leži isključivo na Vladi, odnosno u kašnjenju u izradi zakona.

Programi rada Skupštine i Vlade su, inače, vrlo usaglašeni po obinu i terminima. Izuzetak predstavlja izostavljanje u programu rada Vlade Zakona o poticajima u privredi, koji je do strane Skupštine planiran u septembru i izostavljanje usvajanja dokumenta Ciljevi i politike TK za 2012. godinu.

I Skupština i Vlada su, međutim, kao i prilikom konstituisanja u prethodnom mandatu, prekršili poslovnike o svom radu, usvojivši programe rada za tekuću godinu tek krajem marta, na isteku prvog kvartala, dakle. A kasnili su i sa donošenjem Budžeta, što je već postala (neprihvatljiva) praksa većine bh institucija vlasti.

Budžet Tuzlanskog kantona u iznosu 397 mil KM je okarakterisan kao stabilizacioni budžet i kao budžet koji će sa teškoćom ispuniti svoje obaveze bez novog kreditnog zaduženja. Glavne primjedbe poslanika iz opozicionih stranaka su bile da nova vlada nema ni hrabrosti ni ambicija za bolji budžet prvenstveno ukazujući na nedovoljno izdvajanje za razvoj, zapošljavanje i mlade. Prilikom usvajanja budžeta pokazana socijalna osjetljivost prema djeci, korisnicima dječijeg dodatka, jer je planirana kontinuirana isplata dječijih dodataka, što u prethodnom mandatu mije bio slučaj.

Vlada Tuzlanskog kantona je u startu svog rada imala zadovoljavajuću ukupnu efikasnost, jer je realizovala  84%  planiranog iz prvog polugodišta Programa rada. U poređenju sa radom Vlade u prethodnom mandatu Vlada je radila efikasnije i harmoničnije.

No, kao i kod Skupštine, realizacija u zakonodavnom dijelu Programa je značajno niža, i iznosi 57% od planiranog za prvu polovinu godine (Utvrđeno je 13 od 23 planirana), ili 37% od ukupno planiranog na godišnjem nivou. Drugim riječima, Vlada je u prvoj polovini godine utvrdila 13 zakon, a za realizaciju u drugoj polovini godine joj je ostalo još njih 22.

Među realizovanim mjerama je i nekoliko mjera koje su od najveće važnosti za građane. I sam Premijer je u svom ekspozeu najavio da će se efikasnost rada kantonalne uprave mjeriti upravo po realizaciji mjera koje i jesu od ključnog značaja za građana TK: rast zaposlenosti i GDP-a , investicija, izvoza i boljeg standarda građana.

Poredeći primanja poslanika sa prosječnim primanjima zaposlenih u Tuzlanskom kantonu vidljivo je da su ista 3,5 puta veća, što i predstavlja razlog zbog kojeg se sve veći broj poslanika odlučuje za profesionalan poslanički status. Najnoviju poslaničku inicijativu poslanika Mustafe Abdulahovića koja se odnosi na 20% smanjenje primanja poslanika (na platu i paušal) poslanici bi trebali ozbiljno razmotriti i prihvatiti kao moralni čin i obavezu prema građanima da u toku ekonomske krize svoja primanja smanje na nivo realnih.

Skupština Tuzlanskog kantona ni u 2011. godini nije planirala sredstva za uvođenje sistema elektronske evidencije prisutnosti i glasanja poslanika, čime je umanjena mogućnost uvida javnosti u nivo odgovornosti poslanika u obavljanju javne funkcije

I u novom sazivu Skupštine jedan dio poslanika (njih 7, od kojih su troje i profesionalno angažovani u Skupštini)  iskazao je vrlo nizak nivo aktiviteta ne uzimajući učešće u raspravama niti pokretanju bilo kakvih pitanja ili inicijativa, odšutivši dosadašnji dio mandata, unatoč primanjima koja su 3,5 puta veća od prosječnih primanja u kantonu.

Izvještaji  o radu Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona mogu se pronaći pod linkom Monitoring.

Za sve informacije molimo da kontaktirate Majdu Behrem Stojanov, glasnogovornicu CCI-a: 036 580 553, 580 554; 061 175 767

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina