Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

29.07.2011

Izvještaj o monitoringu rada Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo - Vlada jedinstvena, skupštinska većina nestabilna!

Nakon što su prvi konstituisali kantonalnu vlast u FBiH, i Skupština i Vlada Kantona Sarajevo su, u poređenju sa prethodne 4 godine, startali sa do sada najambicioznijim programima rada. Međutim i ovdje su,  kao i u većini inisitucija vlasti u BIH, godišnji programi rada usvojeni sa znatnim zakašnjenjem, na kraju prvog tromjesečja, čime su  i Skupština i Vlada prekršili odredbe vlastitih Poslovnika o radu.

Vlada KS je ostvarila relativno visok stepen realizacije Programa rada i ova dinamika realizacije išla je uzlaznom putanjom od početka godine. Od planiranih 228 mjera u prvom polugodištu, zaključno sa 30.06.2011. godine realizovano je 179 mjera ili 78,5 % planiranog. Ukoliko se posmatra realizacija programa rada na godišnjem nivou od planiranih 309 mjera realizovano je 179 ili 58%. Sve mjere koje su bile na dnevnom redu Vlada je utvrdila, a mjere koje su bile povučene i vraćene na doradu, nakon dopune, ponovo su stavljene na dnevni red i usvojene, što ukazuje na visok nivo efikasnosti i jedinstva Vlade.

Dobru dinamiku realizacije programa rada Vlade, Skupština KS nije ni približno pratila. Od 208 planiranih mjera u 2011.godini, u prvom polugodištu Skupština je usvojila tek 63 mjere ili svega 30,3% od godišnjeg plana. Kad su u pitanju zakoni, situacija je još lošija. Prema Programu rada Skupštine KS u prvom polugodištu 2011. godine planirano je donošenje 23 zakona i to 10 prijedloga i 13 nacrta zakona, a Skupština je za ovo vrijeme usvojila tek 6 prijedloga zakona, 1 zakon nije usvojen (Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sportu), a u proceduri je 6 zakona usvojenih u formi nacrta‚ dok čak 10 zakona uopšte nije ni razmatrano.

Skupštinska većina često je bila na samoj granici, zbog odsustva pojedinih poslanika sa sjednica Skupštine KS. Stabilnost skupštinske većine narušena je i istupanjem iz SDP-a zastupnice Mire Jurić, a problem nestabilnosti je posebno došao do izražaja na 4. sjednici Skupštine, što zbog izlazaka poslanika sa sjednice u vrijeme glasanja, tako i zbog različitih glasanja poslanika koji čine skupštinsku većinu (SDP, SDA, NSRZB, BOSS, SZ - Enes Zeković) čak i od strane poslanika iste političke partije. Pojedine tačke koje je Vlada donijela jedinstveno i uputila u skupštinsku proceduru nisu dobile podršku poslanika, a među njima i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sportu, što je jedini zakon koji je “oboren” u Skupštini KS.

Na kraju, iako je vidljiv znatan napredak u efikasnosti i efektivnosti rada Vlade KS, to neće imati velikog značaja ukoliko stabilnom skupštinskom većinom i maksimalnom odgovornošću poslanika ne bude jasno demonstrirana volja za pozitivnim promjenama i konkretnim rezultatima. U suprotnom, i ovaj saziv Vlade i Skupštine ući će u rizik ostvarivanja skromnih rezultata, bavljenja samima sobom i zanemarivanja gorućih problema građana, što je na prethodnim izborima kažnjeno od strane birača.

Za sve informacije molimo da kontaktirate Majdu Behrem Stojanov, glasnogovornicu CCI-a: 036 580 553, 580 554; 061 175 767


 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina