Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

19.07.2011

AMBICIOZNI PLANOVI. I NASTAVCI LOŠE PRAKSE - Šestomjesečni izvještaj o radu Vlade i Skupštine ZDK

Program rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) za 2011.godinu, sa 130 mjera i 33 zakona (od čega 21 prijedlog zakona) je najobimniji od svih dosadašnjih. U poređenju sa prvom godinom mandata prošlog saziva Vlade, obim mu je veći za 48%. Ambiciozan program ima i Skupština ZDK, koja je planirala u 2011. godini realizaciju 118 mjera, što je u odnosu na prvu godinu mandata prethodnog saziva, povećanje od 64%.

Podatak o značajnom povećanju obima planiranih obaveza, novog saziva Skupštine ZDK, u 2011. godini, u odnosu na planove prethodnog saziva u proteklim godinama, kvari činjenica o nastavku loše prakse iz prethodnih godina, da se: prvo, kasni sa donošenjem programa rada (usvojen tek 11.04.2011), a potom, u njega ubacuju mjere realizovane prije njegovog kreiranja i usvajanja. S obzirom da je Program rada usvojen nakon isteka prvog tromjesečja, sve mjere usvojene u prva tri mjeseca 2011. su samo unesene u Program rada, iako one spadaju u Izvještaj o do sada provedenim aktivnostima, a ne u Plan rada, koji projicira obaveze koje pred institucijom stoje u predstojećem periodu. Među 65 mjera u Programu rada Skupštine ZDK za 2011. godinu, nalazi se tako i 17 koje su u trenutku usvajanja Programa rada već bile realizovane.

Ovakav način „retroaktivnog planiranja“ čini neupotrebljivim statističke podatke o stepenu realizacije Programa rada, koji su inače vrlo značajni i za instituciju na koju se odnose (zbog mogućnosti korigovanja svog rada „u hodu“) a i za građane, u cilju kvalitetnog informisanja o radu vlasti. 75-postotna ispunjenost „planiranog“ u prvih 6 mjeseci 2011. godine, od strane Skupštine ZDK, je dobar rezultat, ali je taj podatak kopromitovan djelimičnim „planiranjem unazad“ u okviru Programa rada Skupštine za 2011. godinu.

Otklonimo li, međutim, podatke za 1. kvartal, po kojima je, zbog pomenutog načina kreiranja dokumenta, u 1. kvartalu Skupština ostvarila efikasnost u realizaciji programskih obaveza od 100%, i fokusiramo li se na podatke iz drugog kvartala, doćićemo do objektivnijeg podatka o 67%-tnoj realizaciji planiranih obaveza.

Ako bi sudili na osnovu rezultata u prvoj polovini 2011. godine, Skupština ZDK u novom sazivu je značajno efikasnija od one u prethodnom sazivu. Svoje sjednice – a održala ih je 9 u ovom periodu -održava bez dužih pauza i prekida i u znatno kraćem vremenu nego što je to činila u prethodnom mandatu. Sve vitalne odluke su podržane velikom skupštinskom većinom. Program se ostvaruje u značajnom procentu. Za prvih 6 mjeseci, usvojeno je 11 prijedloga zakona i još tri zakona u formi nacrta.

Istovremeno, poredeći sa prvim mjesecima rada prethodnog saziva, od dana konstituisanja do 30.06.2007. godine, aktuelna Vlada je za skoro isti vremenski period održala pet sjednica više i razmatrala 119 mjera više.

Od 93 mjere planirane za realizaciju u prvoj polovini 2011. godine, Vlada je realizovala 70, što predstavlja 75% od planiranog.

Za prvih šest mjeseci 2011. godine planirano je usvajanje 9 prijedloga i 9 nacrta zakona, a usvojeno je 6 prijedloga i dva nacrta zakona. Dakle, od planiranog je usvojeno 22% nacrta i 67% prijedloga zakona.

Kao negativnu praksu izdvajamo postupanje u slučaju dva zakona čije usvajanje je Programom predviđeno i u formi nacrta (u maju) i u formi prijedloga (u avgustu) - a to su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj školi – ali su u junu usvojeni samo u formi prijedloga i po skraćenom postupku upućena u skupštinsku proceduru. Na ovaj način onemogućava se reagovanje interesnih grupa i široka javna rasprava o pitanjima koja se tiču velikog broja građana ZDK.

Kada je u pitanju realizacija programa rada po ministarstvima, maksimalan procenat realizacije programa rada, za prvih 6 mjeseci 2011, godine, imalo je Ministarstvo za boračka pitanja, dok je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije ostvarilo najniži procenat realizacije programa rada od 50%. 

Od 73 postavljena poslanička pitanja i pokrenute inicijative, u propisanom roku odgovoreno je na njih 36 (što je oko 49% od ukupnog broja), poslije roka odgovoreno je na njih još 8 (11%) a na 29 pitanja (što je oko 40%) nije dobijen odgovor.

Za sve informacije molimo da kontaktirate Majdu Behrem Stojanov, glasnogovornicu CCI-a: 036 580 553, 580 554; 061 175 767

 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina