Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

22.08.2011

KONKURSI ZA RADNA MJESTA TREBAJU BITI BESPLATNI!

Istraživanja pokazuju da jedno prijavljivanje na javni konkurs za radno mjesto,

uz dostavljanje ljekarskog uvjerenja i uvjerenja o nekažnjavanju

kandidate košta više od 50,00 KM!

Obaveza poslodavaca je da:

  • tek po izboru za određeno radno mjesto, a prije potpisivanja ugovora o radu, od kandidata traže LJEKARSKO UVJERENJE;
  • UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU poslodavac traži službenim putem od nadležne institucije u skladu sa zakonom, a ne od kandidata lično.

Podsjećamo poslodavce, posebno javne ustanove, javna preduzeća i institucije, da ljekarsko uvjerenje koje se zahtijeva od svih kandidata prijavljenih na javni konkurs predstavlja formalnu prepreku zapošljavanju i finansijsku diskriminaciju spram kandidata lošijeg materijalnog stanja.

Takođe, kandidati od kojih se, suprotno zakonu, zahtijeva uvjerenje o nekažnjavanju mogu da se obrate Agenciji za zaštitu ličih/osobnih podataka u BiH i podnesu prigovor (tel: 033 726 250, fax: 033 726 251, e-mail: azlpinfo@azlp.gov.ba), kao i Centrima civilnih inicijativa (tel: 051 212 118, fax: 051 228 172, e.mail: obren@ccibh.org).

“NOVČANA KAZNA ZA SUBJEKTA KOJI OBRAĐUJE PODATKE O OSUĐIVANOSTI/ NEOSUĐIVANOSTI U KONKURSNOJ PROCEDURI SUPROTNO ZAKONU, ODNOSNO ZAHTIJEVA I DOBIJE UVJERENJE O KAŽNJAVANJU/NEKAŽNJAVANJU OD UČESNIKA U KONKURSNOJ PROCEDURI, KREĆE SE U IZNOSU OD 50.000 DO 100.000 KM, A ZA ODGOVORNO LICE U SUBJEKTU U IZNOSU OD 1.000 DO 15.000 KM, DOK ZA OSOBU ZAPOSLENU KOD SUBJEKTA U IZNOSU OD 500 DO 10.000 KM.”

Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka BiH (03-37-19-491-2/10, 24.11.2010.)

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina