Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

13.10.2011

Konkursi za radna mjesta diskriminatorni i suprotni zakonu!

Centri civilnih inicijativa (CCI), su tokom avgusta i septembra 2011. godine, izvršili analizu 344 konkursa za radna mjesta objavljena u dnevnim novinama: Glas Srpske, Dnevni Avaz, Nezavisne Novine, Euro Blic i Oslobođenje, i na stranicama agencija za posredovanje pri zapošljavanju, Agencija Spektar i Posao.ba.

Prethodno je provedena anketa kojom je obuhvaćeno 1165 lica koja aktivno traže posao. Anketno pitanje je glasilo: “Koliki su, po vašem iskustvu, troškovi prijave na javni konkurs za posao (sa ljekarskim uvjerenjem i uvjerenjem o nekažnjavanju)”? Odgovori su sljedeći: 39 ispitanika ili 3,3% -  manji od 30 KM; 285 ispitanika ili 24,5% - od 30 do 50 KM; 841 ispitanika ili 72,2% - veći od 50 KM

Cilj ovog istraživanja“ jeste da se utvrdi koje to dokumente poslodavci zahtijevaju od kandadata koji se prijavljuju na konkurs za radno mjesto, da li tom prilikom dolazi do kršenja zakona, u kojoj mjeri postoji diskriminacija prema učesnicima u konkursnoj proceduri i koje su razlike između poslodavaca iz javnog i privatnog sektora", rekao je Obren Bjelošević, koordinator kampanje CCI-a.

Utvrđeno da 34% poslodavaca u javnom sektoru i 7% poslodavaca u privatnom sektoru krši zakon o zaštiti ličnih podataka za šta je predviđena kazna od 50.000  do 100.000KM, traženjem dokumenata koji su zaštićeni pomenutim zakonom. „Takođe se pokazalo da u Javnom sektoru postoji mnogo više interesa za formalno-administrativnom dokumentacijom za čije pribavljanje treba značajna suma novca i kojom se diskriminišu pojedini učesnici u konkursnoj proceduri, nego za stvarnim kvalitetima kandidata.“, dodao je Bjelošević.

 Zbog svega navedenog, CCI poziva  resorna Ministarstva i druge nadležne organe da što hitnije donesu Pravilnike ili druge akte kojima će urediti oblast Javnih konkursa, tako da budu zaštićeni interesi i zakonska prava svih učesnika u konkursnoj proceduri, a same procedure učine transparentnim, besplatnim i nediskriminatorskim. Konkursi za radna mjesta trebaju biti besplatni.

Dokument "Analiza konkursa za period 22.8.-30.9.2011. možete preuzeti sa linka "Publikacije".

Za više informacija molimo da kontaktirate Obrena Bjeloševića,  koordinatora kampanje, na obren@ccibh.org, 051/212-118 ili o65 614 899

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina