Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

26.10.2011

Izvještaj o monitorigu rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo - SKUPŠTINA ZA PRVIH 9 MJESECI USVOJILA SVEGA 9 OD 46 ZAKONA PLANIRANIH ZA USVAJANJE U 2011. GODINI NEEFIKASNOST SKUPŠTINE UTIČE I NA EFEKTE RADA VLADE

Početak mandata novog saziva vlasti Kantona Sarajevo obilježilo je usvajanje do sada najambicioznijih programa rada. Ali i tromjesečno kašnjenje Skupštine a skoro četveromjesečno Vlade u njegovom donošenju. I to i pored činjenice da je KS prvi u kome je konstituisana vlast nakog posljednjih izbora.

 U prvih devet mjeseci 2011. godine, Vlada je, na 38 održanih sjednica, realizovala 81% planiranih obaveza za taj period. Posmatrajući godišnju realizaciju Programa rada, od ukupno planiranih 309 mjera realizovane su 202 mjere ili 65% Programa rada za 2011.godinu. Zbog ranijeg negativnog iskustva, vrijedi spomenuti da je zabilježena efikasnost rada i jedinstvo Vlade u odlučivanju. Najveći broj mjera na dnevnom redu bila su rješenja (183) i odluke (166) od čega se većina odnosila na davanje saglasnosti na razrješenja i imenovanja kadrova.

U pogledu realizacije programa rada za prvih 9 mjeseci 2011. godine 100%-tnu realizaciju imali su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo stambene politike i Ministarstvo finansija (prva dva doduše spadaju među ministarstva sa najmanjim brojem planiranih mjera), dok najmanju realizaciju bilježi Ministarstvo saobraćaja sa skromnih 50% i Ministarstvo obrazovanja i nauke sa 52%  realizacije programa rada za prvih devet mjeseci. Nasuprot ovome, Ministarstvo obrazovanja i nauke ima daleko najveći udio u mjerama koje se obrađuju na sjednicama Vlade – čak 182 ili 30% od svih mjera koje su na Vladi realizovane na prijedlog ministarstava, pripremljeno je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke.

Rezultati Skupštine KS su nešto skromniji od Vladinih - na osam održanih sjednica, Skupština je realizovala 73% planiranih obaveza za prvih devet mjeseci. Na godišnjem nivou od ukupno planiranih 208 mjera u Programu rada za 2011. godinu realizovano je 120 mjera ili skromnih 58%.

Rad Skupštine, u prethodnom periodu, obilježen je čestim prekidima sjednica, odgađanjem nastavaka, održavanjem novih sjednica, a da se ne okonča prethodna sjednica, trajanjem sjednice u rasponu od tri mjeseca, probijanje rokova iz Programa rada, otkazivanje sjednica i pored dovoljno prisutnih poslanika, što su sve pokazatelji neefikasnosti rada Skupštine.

Neefikasnost Skupštine utiče i na efekte rada Vlade, Skupštinska većina često je na samoj granici zbog odsustva pojedinih poslanika sa sjednica Skupštine, tako da pojedine mjere koje je Vlada utvrdila jedinstveno i na vrijeme uputila u skupštinsku proceduru nisu dobile podršku u Skupštini ili su se zbog prekida zasjedanja probijali rokovi iz Programa rada.

Kada je u pitanju realizacija zakona, Vlada je planirala u prvih 9 mjeseci utvrditi i u skupštinsku proceduru uputiti 29 zakona, od čega je utvrdila 16 (ili svega 55% od plana), plus još dva van Programa rada. Realizacija na godišnjem nivou – 35% (16 od 46 planiranih).

Skupština KS je planirala u ovom periodu donošenje 27 zakona (od čega 24 u formi prijedloga), od kojih je usvojila 9 prijedloga (što je svega 38% od plana), 1 zakon je „pao“ (Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sportu), a u proceduri je 7 zakona usvojenih u formi Nacrta‚ dok 10 zakona uopšte nije razmatrano. Posmatramo li na godišnjem nivou – Skupština KS je, usvajajući, u prosijeku, 1 zakon mjesečno, usvojila tek 19,5% od planiranih 46 zakona.

Direktnim monitoringom skupštinskih zasjedanja uočena su duža trajanja diskusija, češće replike od dozvoljenog, odstupanja od teme, dobacivanje s mjesta, otvaranje dijaloga između dva sagovornika, otvaranje diskusije i polemika u tački pitanja i inicijative po pojedinim temama koje nisu na dnevnom redu, napuštanja sjednice u vrijeme glasanja, interpretacija Poslovnika po ličnim shvatanjima, itd. To nameće hitnu potrebu za dosljednim poštivanjem Poslovnika o radu i etičkog kodeksa radi stvaranja radnog ambijenta u kojem se mogu postići visoki učinci kako Skupštine tako i poslanika.

Što se tiče individualne odgovornosti - svi poslanici nisu koristili svoje pravo i dužnost učešća u diskusijama kao i postavljanja poslaničkih pitanja i pokretanja inicijativa (regulisano članom 97 Poslovnika o radu Skupštine KS). Zabilježen je primjer poslanika koji uopšte nije uzeo učešća ni u jednoj diskusiji vođenoj o tačkama dnevnog reda u proteklih 9 mjeseci, primjeri poslanika koji nisu pokrenuli nijednu inicijativu ili postavili poslaničko pitanje na bilo koju temu, a odsustva poslanika, kako smo već naveli, povremeno su ugrožavala sam rad Skupštine i realizaciju vladinih mjera.

CCI su prilikom prezentacije polugodišnjeg izvještaja u julu 2011. godine, upozorili da efikasnost Vlade KS neće imati velikog značaja ukoliko stabilnom skupštinskom većinom i maksimalnom odgovornošću poslanika ne bude jasno demonstrirana volja za pozitivnim promjenama i konkretnim rezultatima. I ovaj saziv Vlade, a posebno Skupštine svakim danom sve više ulazi u rizik ostvarivanja skromnih rezultata, bavljenja samima sobom i zanemarivanja gorućih problema građana.

Podsjetimo još jednom na neprihvatljivo kašnjenje Skupštine i Vlade u usvajanju ovogodišnjih programa svog rada, kao i Budžeta. Da bi smo upozorili da je upravo sada vrijeme za pripremu programa rada i Budžeta za 2012. godinu, kako bi oni bili donešeni na vrijeme – prije početka godine na koju se odnose! Jer višemjesečno kašnjenje u donošenju Programa rada naprosto obesmišljava njihovu funkciju i negativno utiče na efikasnost rada vlasti, a kašnjenje u donošenju Budžeta može imati negativne posljedice po Kanton u cjelini. 

Za sve informacije molimo da kontaktirate Miloša Karišika konsultanta za monitoring, 033 618 902, 065 860 700

 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina