Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

27.10.2011

Izvještaj o monitorigu rada Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona - VLADA I SKUPŠTINA TK NAKON PRVIH 9 MJESECI 2011. GODINE: POZITIVNI POMACI U RADU, ALI BEZ EFEKTA NA ŽIVOT GRAĐANA NUŽNE MJERE KOJE ĆE INICIRATI INVESTICIJE I ZAPOŠLJAVANJA

Skupština Tuzlanskog kantona je u periodu od 01.01.2011 - 30.09.2011. godine održala 9 sjednica, na čijem je dnevnom redu bilo 77 tačaka, u okviru kojih je razmatrano 85 mjera. Prosjek od 9 usvojenih mjera po sjednici govori da je Skupština radila učinkovitije nego u prethodnim godinama.

Treba ipak napomenuti da je to prilično skroman učinak u odnosu na, recimo, Skupštinu Kantona Sarajevo, čiji je prosijek po sjednici – 15, a broj ukupno realizovanih mjera za skoro 50% veći (120 mjera realizovanih na 8 sjednica).

Veća efikasnost u radu, od prethodnog saziva, koja je rezultat i šire parlamentarne većine ali i veće partijske discipline i „konstruktivnije“ opozicije, vidljiva je i iz trajanja sjednica (4 sata i 26 minuta po sjednici, u prosijeku), koje je dvostruko kraće od prosijeka iz prethodnih godina.

Bilježimo i visok stepen ispunjenosti planiranih obaveza, ali izrazito skromnog Programa rada, koji sadrži svega 71 planiranu mjeru za čitavu godinu dana (usporedbe radi – Skupština Kantona Sarajevo, za ovu godinu, planirala je 208 mjera, odnosno skoro 3 puta više. A čak je i skupština SBK planirala više mjera od tuzlanskog).

Skupština Tuzlanskog kantona je u prvih 9 mjeseci 2011. godine, od 59 mjera planiranih za realizaciju u ovom periodu, razmatrala 52, čime je realizovala 88% svog plana.

Program rada, inače, donešen je sa čitavim kvartalom zakašnjenja - 30.3.2011. g. Čime je, između ostalog, prekršen Poslovnik o radu Skupštine, koji u Članu 47. kaže: „Skupština donosi Program rada za narednu godinu do kraja tekuće godine”.

A sa kašnjenjem je donešen i Budžet za 2011. – 30.03.2011., u krajnjem roku propisanim zakonom, što je potpuno nerazumljiva i vrlo raširena praksa naših institucija. Do usvajanja budžeta finansiranje javnih potreba kantona se odvijalo prema odluci o privremenom finansiranju usvojenoj 23.12.2010. g.

Skupština Tuzlanskog kantona je u 2011. g. planirala usvajanje 35 zakona, od čega je 28 planirano za prvih 9 mjeseci. Do 30.09. usvojeno je svega 12, odnosno kompletna procedura završena je za svega 43% zakona planiranih za usvajanje u prvih 9 mjeseci (ili 34% od godišnjeg plana).

Usvojeno je i 5 zakona van Programa rada, što znači da je ukupan broj zakona usvojenih u Skupštini, u prvih 9 mjeseci 2011. godine - 17. Uz 9 prihvaćenih u formi nacrta i poslatih u javnu raspravu.

Svi zakoni utvrđeni od Vlade i upućeni u Skupštinu su bez zadržavanja i realizovani, što  upućuje  na to da je dinamika usvajanja zakona u najvećoj ovisnosti o sposobnosti Vlade da na vrijeme i sa potrebnim kvalitetom produkuje zakonska rješenja.

Kako se među neusvojenim zakonima i Zakon o poticajima u privredi, vidljivo je da i Vlada i Skupština kasne sa donošenjem mjera kojima treba umanjiti broj od 93.696 nezaposlenih u sve nerazvijenijem Tuzlanskom kantonu. Takođe od strane Vlade i Skupštine još uvijek nije urađena analiza i prepoznavanje zakona koji su prepreka za nove investicije iako je ovaj korak najavljivan u predizbornom periodu kao jedan od prvih koji će biti preduzet od nove vlasti.

S druge strane, Skupština Tuzlanskog kantona ni u 2011. godini nije planirala sredstva za uvođenje sistema elektronske evidencije prisutnosti i glasanja poslanika, čime je u umanjena mogućnost uvida javnosti u nivo odgovornosti poslanika u obavljanju javne funkcije.

Vlada Tuzlanskog kantona, u periodu od konstituisanja 10.2.do 30.9.2011. godine održala je ukupno 28 sjednica. Na sjednicama Vlade je, u okviru 392 tačke dnevnog reda, razmatrano ukupno 447 mjera, što je približno 16 mjera po sjednici.

U ovom periodu, utvrđeno je 27 zakona od kojih je 21 bio planiran Programom rada, a 6 su realizovani kao neprogramirani. Kašnjenje u utvrđivanju zakona u Vladi je i dalje prisutno jer nije realizovala 6 zakona iz Programa, čime nije iskoristila evidentno povećane kapacitete Skupštine u donošenju zakona.

Od nerealizovanih zakona najviše ih je u nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja – 3, te Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta - 2 a za 1 neutvrđeni zakon obrađivač je trebalo biti Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vlada je, u  prvih devet mjeseci rada, od 124 planirane mjere, realizovala 111, čime je u startu svog mandata realizacijom 90% planiranog pokazala zadovoljavajuću efikasnost. U poređenju sa radom Vlade u prethodnom mandatu, Vlada je radila efikasnije i harmoničnije.

Program rada, inače, donešen je sa zakašnjenjem - 21.3.2011. godine. I nije razmatran u Skupštini.

Premijer Sead Čaušević je na inauguracionoj Skupštinskoj sjednici kroz ekspoze javnosti obznanio javne politike koje će Vlada provoditi u svom četvorogodišnjem mandatu. Ključni ciljevi Vlade su stvaranje novih radnih mijesta, socijalna sigurnost najugroženijih i stabilnost budžeta. Ekspoze nije dao precizne odgovore kako će biti kreirano povoljno poslovno okruženje, koji će biti instrumenti podrške preduzetnicima TK,  kako će se voditi borba protiv korupcije i na koji način će biti podržane potrebe mladih.

Ekspozeom je najavljeno da će se efikasnost rada kantonalne uprave mjeriti kroz njen doprinos rastu zaposlenosti i GDP-a, investicija, izvoza i boljeg standarda građana.

Ta izjava u potpunosti oslikava sam smisao postojanja vlasti. I pomalo je neuobičajena za ove prostore, jer političarima izmiče omiljenu mogućnost relativiziranja svega, i rezultate njihovog rada svodi na jasno mjerljivu vrijednost.

A to je, zapravo, i najveća slabost aktuelne Vlade, u ovom trenutku. Pored evidentnih pomaka u radu, naime, pozitivni efekti tog rada se, za sada bar, ne osjete u životu građana ovog kantona.

Statistika i komparativni podaci su neumoljivi i pokazuju da je Tuzlanski kanton jedan od rijetkih kantona u kojem je broj nezaposlnih veći od broja zaposlenih,  i u kojem su prosječna primanja od 738 KM veća od primanja u samo 4 kantona.

Od početka mandata rada nove vlade, broj nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu je porastao za 1134, po posljednjim dostupnim nam podacima (iz  jula 2011. g.), i iznosi 93.696 registrovano nezaposlenih, a broj zaposlenih je svega 82.865.

Iako su najavljene, neke od najznačajnijih mjera - Analiza propisa, Akcioni plan zapošljavanja i Zakon o poticajima u privredi - nisu još donešene, što je, svakako, jedan od razloga nepostojanja optimalnih uslova za investicioni zamah i pozitivne pomake u kvalitetu života Kantona.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina