Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

22.12.2010

Promocija knjige - VANJSKA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE

U organizaciji Centara civilnih incijativa (CCI) i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, javnosti je danas predstavljena knjiga mr.sci. Adisa Arapovića “Vanjska politika BiH: determinante i perpsektive”.

Knjigu, objavljenu na bosanskom i engleskom jeziku, promovirali su Sven Alkalaj, Ministar vanjskih poslova BiH, Prof.dr. Mirko Pejanović, Dekan Fakulteta političkih nauka i Doc.dr. Zarije Seizović, s Fakulteta političkih nauka.

Prema riječima prof. Pejanovića “ova knjiga će biti izuzetno korisna svim djelatnicima u području vanjskih poslova, i svim subjektima koji učestvuju u kreaciji spoljne politike bilo koje države, pa i naše. Autor je pokazao istraživačku inventivnost i ponudio inovativne pristupe u naučnoj elaboraciji spoljne politike Bosne i Hercegovine.“

Vanjska politika BiH“, kako navodi autor Adis Arapović, „usljed složenog djelovanja niza unutrašnjih i spoljašnjih faktora, kao i odsustva adekvatnih državnih interesa i ciljeva, reducirana je na deklarativan strateški okvir s jedne, i vođenje vanjskih poslova s druge strane, pri čemu, navedeni faktori rezultiraju zadržavanjem statusa quo, odnosno deflacijom ili daljnjom redukcijom vođenja vanjske politike u punom kapacitetu, bez adekvatnog prostora za vođenje aktivne ili proaktivne diplomatije. Vanjska politika BiH mora doživjeti reformu ukoliko želi biti u funkciji interesa države i njenih građana. Većina dobrog i većina lošeg što se veže uz vanjsku politiku BiH, posljedica je individulanog tj. ljudskog faktora, a mnogo manje samog vanjsko-političkog aparata ili sistema koji još uvijek nije dovršen“, nagalasio je Arapović.

Knjiga je od danas u prodaji u knjižarama Buybook i Šahinpašić, po cijeni od 40,95 KM.

 


Promocija knjige - VANJSKA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE