Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

23.04.2013

Podrška jačanju organizacija civilnog društva u BiH

U 2013. godini održana su dva treninga na temu direktnih poreza vezanih za udruženja građana, i to zasebno za organizacije sa sjedištem u RS i FBiH, a zbog različite zakonske regulative koja tretira ovu oblast.

Sarajevo, 28.01.2013. Trening: Javno zagovaranje

Sarajevo, 21.03.2013. Trening: Porezi i poreska politika u NVO sektoru III

Banja Luka, 23.04.2013. Trening: Porezi i poreska problematika u NVO sektoru III 

 


Treninzi