Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini

Donator: The Swedish International Development Cooperation Agency SIDA

Trajanje: mart 2019-mart 2022

Iznos ugovora: 950.000 KM

Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH.

Usluge javne revizije u entitetima BiH svake godine revidiraju samo 10% javnih institucija i njihovi nalazi uglavnom otkrivaju ozbiljna kršenja Zakona o javnim nabavkama i Zakona o zapošljavanju, što ukazuje na visoku korupciju koja nepotrebno troši oko 20% budžeta javnih institucija (oko 2 milijarde KM = 1 milijardu eura).

Polovina od javnih institucija koje se revidiraju na godišnjem nivou se biraju da budu revidirane skoro nasumično, tako da dobar dio institucija nikada nije bio predmetom revizije, a one koje su bile - neće biti ponovo revidirane godinama, a niko neće kontrolisati implementaciju preporuka iz prethodnih izvještaja dok javni revizori ne dođu ponovo i pregledaju prethodni izvještaj.

Pošto ne postoje propisane zakonske sankcije za nepoštivanje preporuka revizora, one se generalno ne sprovode, ostavlja se otvoren prostor za nastavak zloupotrebe javnih resursa i hranjenja korupcije.

Projekat uključuje kreiranje javne e-baze podataka i preporuka iz javnih revizorskih izvještaja, kao i praćenje i analizu implementacije datih preporuka. Također, pokrenut će se procesi izmjene i dopune zakona kako bi se povećale i individualizovale kazne za za neispunjavanje preporuka revizora, kao i za reformu uloge i prakse parlamenatarnih komisija koje se bave revizijama. Istovremeno radit će se na uspostavljanju koordinacionih tijela između tužilaštva i javne revizije kako bi se razmijenile informacije i poboljšala sinergija u suočavanju s korupcijom u javnim institucijama.

naslov
  1. Povećati transparentnost u pogledu učinkovitosti procesa revizije i preporuka koje su dostavljene javnim institucijama BiH
  2. Jačati učešće javnosti u odabiru javnih institucija koje će biti predmet revizije - kako bi se bolje ciljale institucije sa korupcijskim praksama,
  3. Inicirati procese politike i zagovarati (a) jačanje zakonskih kazni za neispunjavanje revizorskih preporuka, (b) reformu sadašnje uloge parlamentarnih komisija za reviziju i (c) uspostavljanje saradnje između tužilaštva i ureda za reviziju.
naslov