Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Podrška građanima u borbi protiv korupcije

Donator:  Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Trajanje: septembar 2019 – septembar  2024

Iznos ugovora: 7.000.000 USD

Partneri: Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA)

Petogodišnji projekat „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Cilj projekta ACFC je povećati učešće građana u borbi protiv korupcije. Sve projektne aktivnosti su dizajnirane i osmišljene na način da potiču snažan i održiv antikorupcijski aktivizam u cijeloj zemlji, i na svim nivoina.

Projekat je struktuiran kroz tri povezane komponente:

  1. Anti-koruptivne legislativne reforme i monitoring,
  2. Uključivanje građana i izgradnja kulture koja odbija korupciju
  3. Administracija, koordinacija i izgradnja kapaciteta.

Projektni pristup predviđa aktivnosti monitoringa provođenja postojeće legislative, kao i zagovaračke kampanje za donošenje i unapređenje legislative u sljedećim ključnim oblastima: sukob interesa, zaštita zviždača, javne nabave, zloupotreba državnih resursa u predizbornim kampanjama i e-uprava.

Projekat će kroz program malih grantova podržati neformalne grupe građana, te organizacije civilnog društva da rade na rješavanju konkretnih antikorupcionih inicijativa u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, te pokreću kampanje usmjerene na više nivoe vlasti. Takođe, sami građani će biti osnaženi da se aktivnije uključe u borbu protiv korupcije, uspostavljanjem alata i mehanizama za prijavljivanje korupcije i zaštite njihovih prava, ali najvažnije od toga, pružanjem pravne pomoći.

naslov

Cilj projekta ACFC je povećati učešće građana u borbi protiv korupcije. Sve projektne aktivnosti su dizajnirane i osmišljene na način da potiču snažan i održiv antikorupcijski aktivizam u cijeloj zemlji, i na svim nivoina.

naslov