Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Jačanje odgovornosti u upravljanju javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u BiH

Trajanje: novembar 2021. – april 2023.

Iznos ugovora: 205.145 BAM

Jačanje odgovornosti u upravljanju javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini  je projekat kojeg provode Centri civilnih inicijativa (CCI), a kojeg finansira Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.

Generalni cilj: Doprinijeti većem stepenu transparentnosti, odgovornosti i kontrole u upravljanju javnim preduzećima u BiH kako bi se smanjio politički uticaj na njihovo poslovanje (njihov rad).

Specifični cilj: Zagovarati i promovisati meritorno (koje se zasniva na zaslugama) političko donošenje odluka u vezi rada kompanija u državnom vlasništvu na osnovu definisanih i javno dostupnih standarda monitoringa/praćenja.

Aktivnosti projekta imaju za cilj smanjenje političkog uticaja na rad javnih  preduzeća prema važećim zakonima. Projekat će doprinijeti rješavanju problema u javnim preduzećima u BiH, sa očekivanom depolitizacijom javnih preduzeća kao krajnjim ciljem. To će biti urađeno kroz povećanu transparentnost, jačanje odgovornosti i veću kontrolu nad poslovanjem javnih  preduzeća. U transparentnoj atmosferi u kojoj će svi odgovarati za svoj radni rezultat, političke stranke će izgubiti interes da postavljaju i zapošljavaju nekompetentne kadrove na odgovorne pozicije/radna mjesta.

Planirane aktivnosti obuhvataju:

  1. Monitoring javnih politika, praksi i rezultata javnih preduzeća u BiH,
  2. Zagovaranje prioritetnih preporuka za unapređenje sektora javnih preduzeća u BiH i
  3. Rad sa medijima i javnostima.

Odgovornost  donosioca odluka i upravljačkih struktura u javnim preduzećima za poslovne rezultate i kvalitet javnih usluga je polazna tačka projekta. Efikasnost javnih preduzeća mora se mjeriti i zasnivati na objektivnim pokazateljima rezultata poslovanja i na osnovu njih se moraju donositi odluke, uključujući i odluke o usvajanju godišnjih izvještaja o radu.

naslov

Doprinijeti većem stepenu transparentnosti, odgovornosti i kontrole u upravljanju javnim preduzećima u BiH kako bi se smanjio politički uticaj na njihovo poslovanje (njihov rad). Specifični cilj: Zagovarati i promovisati meritorno (koje se zasniva na zaslugama) političko donošenje odluka u vezi rada kompanija u državnom vlasništvu na osnovu definisanih i javno dostupnih standarda monitoringa/praćenja.

naslov