Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

16.03.2012

Izvještaj o monitoringu rada vlasti u BPK Goražde VLADA, U 2011. GODINI, USVOJILA TEK 30% PLANIRANIH ZAKONA A SKUPŠTINA NI SVAKI PETI

Kašnjenje u gotovo svim segmentima rada, od samog procesa konstituisanja do usvajanja Budžeta i programa rada, uz mali broj realiziranih mjera, među kojima nema onih ključnih, koje mogu bitnije utjecati na poboljšanje kvalitete života građana, glavne su karakteristike u radu vlasti Bosansko-podrinjskog kantona u prošloj, 2011. godini.

Od svega 82 mjere, koje je planirala, svojim Programom rada za 2011. godinu, Vlada nije realizirala ni punu polovinu. Odnosno realizirala je tek njih 40.

Inače, karakteristično je za ministarstva u Vladi BPK da su imala vrlo nizak nivo planiranih mjera u 2011. godini. On se kretao od jedne mjere svaka tri mjeseca što je slučaj sa čak 3 ministarstva do 1,3 mjera mjesečno koliko je iznosio najobimniji plan nekog ministarstva.

Ovdje bismo posebno naglasili slučaj Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je za čitavu godinu planiralo usvojiti samo 5 mjera, a i od tog minimalnog broja, realiziralo je - tek jednu! 

Inače, najveći broj realiziranih mjera, iz Programa Vlade, se odnosi na Programe rada kantonalnih institucija (10), a najveći broj nerealizovanih mjera jesu zakoni (ukupno 19).

Od planiranih 27 zakona, naime, utvrđeno je svega 30%, odnosno njih tek 8. Od 19 nerealizovanih zakona iz programa rada Vlade najveći „dužnik“ su Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose  BPK-a Goražde, sa po 5 zakona.

Pored 8 planiranih,  Vlada  Bosansko-podrinjskog kantona je, u 2011. godini, utvrdila i 6 neplaniranih zakona, čime se ukupni broj zakona koje je Vlada utvrdila u 2011. popeo na 14. Od toga je, međutim, Skupština, tokom 2011., u formi prijedloga usvojila svega 6 zakona.

Rezultati Skupštine BPK su još lošiji od vladinih - na svega 8 održanih sjednica Skupština BPK  je u toku 2011. godine realizovala 35 mjera od planiranih 86. Što znači da je Skupština BPK Goražde  realizovala tek 41% svog ionako obimom krajnje skromnog godišnjeg Programa rada. Pritom, usvojenog tek u 5. mjesecu 2011.

Ipak, najveći nedostatak u radu Skupštine BPK, je nizak nivo zakonodavnih aktivnosti. Skupština je u godini dana usvojila samo 6 zakona, odnosno u prosjeku jedan zakon svaka dva mjeseca. Posljedica ovakve (ne)efikasnosti je da je ostalo nerealizovano čak 81% zakonodavnog dijela Programa rada Skupštine BPK.

Treba, ipak, naglasiti, da, obzirom da se zakoni, od momenta utvrđivanja na Vladi, za manje od mjesec dana usvoje na Skupštini, ključna odgovornost za nizak stepen realiziranih zakona, je na Vladi i njenoj niskoj produktivnosti.

Kad je u pitanju pojedinačni rad poslanika u Skupštini BPK Goražde u 2011.g., ukupno gledano postavljeno je 59 poslaničkih pitanja i pokrenuto 36 inicijativa. Ipak, čak trećina poslanika nije koristila ovu mogućnost uključivanja u rad Skupštine. Pored toga, tokom 2011. godine dva poslanika nisu uzela ni učešća u diskusijama i raspravama tokom sjednica Skupštine BPK. To su Mersudin Kožo (SDP) i Ahmet Kulović (BPS).

Jedan od rijetkih pozitivnih aspekata rada Skupštine BPK je zavidan stepen transparentnosti. Tome u prilog govori otvorenost sjednica, blagovremeno dostavljanje svih traženih informacija, kao i zvanična web stranica Vlade na kojoj su informacije i za rad Skupštine, koje se redovno ažuriraju.

Praksa kašnjenja, neispunjavanja obaveza i niske efikasnosti i produktivnosti Vlade i Skupštine BPK će se brzo morati promijeniti ukoliko vlasti nemaju namjeru da ugroze nastavak pozitivnog trenda intenzivnog otvaranja radnih mjesta.

Naime, dok u drugim kantonima u Federaciji BIH, raste nezaposlenost, BPK Goražde je jedan  od rijetkih svjetlih primjera, u kojem se već treću godinu intenzivno otvaraju nova radna mjesta.

Analizirajući stanje u oblasti zapošljavanja kroz broj zaposlenih i nezaposlenih na prostoru BPK Goražde u 2011.godini možemo zaključiti da imamo smanjenje broja nezaposlenih na evidenciji za zapošljavanje za 9,37%  i povećanje broja zaposlenih za 340 lica ili 5,56% u odnosu na 2010.godinu.

Bilo bi poražavajuće da nerad i neodgovornost vlasti i politički sukobi ugroze ovaj sjajan rezultat.

U tom kontekstu, zabrinjava činjenica da se negativni trend neodgovornog ponašanja nastavio i u 2012. godini. Ni na kraju 1. kvartala 2012. ni Skupština ni Vlada još nisu donijele svoje programe rada za 2012. godinu, niti je usvojen Budžet za ovu godinu, iako su sve to zadaci koje su Vlada i Skupština trebale realizirati do kraja 2011.

Za sve informacije molimo da kontaktirate Majdu Behrem Stojanov, glasnogovornicu CCI-a:

061 175 767, 036 580 553, majda@ccibh.org, www.cci.ba

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina