Saopštenje za javnost RSS

CCI PODRŽAVA INICIJATIVU ZASTUPNIKA SKUPŠTINE HNK DA SE ZAKAŽE TEMATSKA SJEDNICA POSVEĆENA REVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KANTONALNIH INSTITUCIJA - Na potezu je Kolegij Skupštine HNK

Nakon što su nepravilnosti u radu kantonalnih institucija u HNK, a koje je utvrdio Ured za reviziju institucija u FBiH, bile bez adekvatnog razmatranja, konačno je u ovom kantonu poduzet prvi korak ka uspostavi nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka. Naime, zastupnici Skupštine HNK su uputili važne inicijative kako bi se uspostavio nadzor nad procesom otklanjanja nepravilnosti i slabosti u radu institucija, a o njima će na narednoj sjednici odlučivati Kolegij Skupštine HNK. U pitanju je inicijativa kojom su od rukovodstva Skupštine HNK zatražili zakazivanje tematske sjednice u junu 2024. godine na kojoj bi se raspravljalo o Programima mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti i statusu preporuka revidiranih institucija (zaključno sa 31.05.2024.). Dodatno, zastupnici su inicijativama tražili od Vlade HNK da od revidiranih institucija zatraži dostavljanje Programa mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti kako bi iste Vlada razmotrila i uputila Skupštini HNK na dalje postupanje. 

arhiva

Priča u fokusuRSS

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZAINTERESOVANIH ZA EKSTERNOG EVALUATORA

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) pruža osnovnu podršku Centrima civilnih inicijativa u trajanju od 18 mjeseci, kao jednoj od istaknutih organizacija civilnog društva u BiH, koja ima za cilj osigurati odgovornost vlade i uskladiti nacionalne politike sa demokratskim principima EU, naglašava važnost javnog zagovaranja i potrebu da građani budu više angažovani i odgovorniji u demokratskim procesima, u cilju jačanja dugotrajnih napora i pristupa u borbi protiv korupcije i uspostavljanju vladavine zakona. 


arhiva

Aktuelnosti
rss

Želiš biti jedan od lidera u borbi protiv korupcije? Prijavi se i pridruži nam se!

Ukoliko si ambiciozna osoba koja želi promjenu na bolje u svom okruženju, imaš želju da se boriš protiv korupcije u svojoj lokalnoj zajednici zbog koje je ugrožen javni interes i napredak zajednice, na pravom si mjestu!

 

Postani jedan od lidera u borbi protiv korupcije!

Ukoliko ste ambiciozna osoba koja želi promjenu na bolje u svom okruženju, imate želju da se borite protiv korupcije u svojoj lokalnoj zajednici zbog koje je ugrožen javni interes i napredak zajednice, na pravom ste mjestu!


USPOSTAVLJENA SARADNJA SA 15 ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA UNAPRIJEĐENJU SISTEMA SPREČAVANJA I BORBE PROTIV KORUPCIJE

Svečano potpisivanje memoranduma, kojem će prisustvovati predstavnici javnih zdravstvenih ustanova koje će učestvovati u projektu, će označiti početak saradnje čiji je cilj unaprijeđenje sistema sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

15.11.2019

 "Unaprijeđenje transparentnosti u radu, donošenje sistemskih rješenja, saradnja javnih ustanova, te jačanje njihovih kapaciteta da preventivno djeluju  preduslovi su za adekvatnu borbu protiv korupcije" zaključeno je danas tokom Svečanog potpisivanja memoranduma povodom uspostavljanja saradnje sa 15 zdravstvenih ustanova. Memorandum je potpisan u sklopu projekta koji implementiraju Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI), a finansira Evropska unija. Cilj projekta je da doprinese unaprijeđenju sistema sprečavanja i borbe protiv korupcije u BiH.


IZVJEŠTAJ O MONITORINGU OTKUPA CRVENE PAPRIKE.


26.12.2018

Monitoring otkupa uroda je posljednja faza uzgoja crvene paprika koja nije ništa manje bitna od prethodne vegetativne faze. 

Svrha ove aktivnosti je da se planira i prati proces predaje ugovorenog uroda u fabriku za preradu, čime će se osigurati da su poljoprivrednici u predviđenom roku predaju ugovorene količine na dalju preradu. 

Dio monitoringa obuhvata i praćenje dinamike isplate novčanih sredstava Sava Semberija poljoprivrednicima za ranije predate količine uroda.


PRIRUČNIK “KVALITETNIJIM PLANIRANJEM POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE DO NOVIH RADNIH MJESTA“

U okviru projekta „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji“ kreiran je Priručnik “Kvalitetnijim planiranjem poljoprivredne proizvodnje do novih radnih mjesta“, o stanju i postojećim praksama u razvoju poljoprivrede, u sklopu koje je predložen i model za prikupljanje informacija o planiranju poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Bijeljina. Cilj priručnika je bio sprovesti sveobuhvatno istraživanje čiji će rezultati dati kompletnu sliku stanja poljoprivrede u Bijeljini, a iz samih rezultata izvući što kvalitetnije zaključke, kao i preporuke. Sam priručnik predočava trenutnu sliku razvoja poljoprivrede na području Grada Bijeljina, ukazujući na sve slabosti i probleme koji prate ovu proizvodnju.
   
 
Pomenuti projekat finansira Evropska unija u okviru „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi Međunarodna organizacija rada („ILO“), a implementator projekta su Centri civilnih inicijativa (CCI). Partneri CCI-a na pomenutom projektu su Grad Bijeljina, JU Zavod za zapošljavanje (filijala Bijeljina), d.o.o. Sava Semberija i Ustanova za obrazovanje odraslih „Dositej“. Grad Bijeljina je i sufinansijer pomenutog projekta.
 


arhiva