Arhiva aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter
Želiš biti jedan od lidera u borbi protiv korupcije? Prijavi se i pridruži nam se!

13.02.2023

Ukoliko si ambiciozna osoba koja želi promjenu na bolje u svom okruženju, imaš želju da se boriš protiv korupcije u svojoj lokalnoj zajednici zbog koje je ugrožen javni interes i napredak zajednice, na pravom si mjestu!   saznaj više

Postani jedan od lidera u borbi protiv korupcije!

17.06.2022

Ukoliko ste ambiciozna osoba koja želi promjenu na bolje u svom okruženju, imate želju da se borite protiv korupcije u svojoj lokalnoj zajednici zbog koje je ugrožen javni interes i napredak zajednice, na pravom ste mjestu! saznaj više

USPOSTAVLJENA SARADNJA SA 15 ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA UNAPRIJEĐENJU SISTEMA SPREČAVANJA I BORBE PROTIV KORUPCIJE

15.11.2019

 "Unaprijeđenje transparentnosti u radu, donošenje sistemskih rješenja, saradnja javnih ustanova, te jačanje njihovih kapaciteta da preventivno djeluju  preduslovi su za adekvatnu borbu protiv korupcije" zaključeno je danas tokom Svečanog potpisivanja memoranduma povodom uspostavljanja saradnje sa 15 zdravstvenih ustanova. Memorandum je potpisan u sklopu projekta koji implementiraju Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI), a finansira Evropska unija. Cilj projekta je da doprinese unaprijeđenju sistema sprečavanja i borbe protiv korupcije u BiH. saznaj više

IZVJEŠTAJ O MONITORINGU OTKUPA CRVENE PAPRIKE.

26.12.2018

Monitoring otkupa uroda je posljednja faza uzgoja crvene paprika koja nije ništa manje bitna od prethodne vegetativne faze.  Svrha ove aktivnosti je da se planira i prati proces predaje ugovorenog uroda u fabriku za preradu, čime će se osigurati da su poljoprivrednici u predviđenom roku predaju ugovorene količine na dalju preradu.  Dio monitoringa obuhvata i praćenje dinamike isplate novčanih sredstava Sava Semberija poljoprivrednicima za ranije predate količine uroda. saznaj više

PRIRUČNIK “KVALITETNIJIM PLANIRANJEM POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE DO NOVIH RADNIH MJESTA“

28.11.2018

U okviru projekta „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji“ kreiran je Priručnik “Kvalitetnijim planiranjem poljoprivredne proizvodnje do novih radnih mjesta“, o stanju i postojećim praksama u razvoju poljoprivrede, u sklopu koje je predložen i model za prikupljanje informacija o planiranju poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Bijeljina. Cilj priručnika je bio sprovesti sveobuhvatno istraživanje čiji će rezultati dati kompletnu sliku stanja poljoprivrede u Bijeljini, a iz samih rezultata izvući što kvalitetnije zaključke, kao i preporuke. Sam priručnik predočava trenutnu sliku razvoja poljoprivrede na području Grada Bijeljina, ukazujući na sve slabosti i probleme koji prate ovu proizvodnju.       Pomenuti projekat finansira Evropska unija u okviru „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi Međunarodna organizacija rada („ILO“), a implementator projekta su Centri civilnih inicijativa (CCI). Partneri CCI-a na pomenutom projektu su Grad Bijeljina, JU Zavod za zapošljavanje (filijala Bijeljina), d.o.o. Sava Semberija i Ustanova za obrazovanje odraslih „Dositej“. Grad Bijeljina je i sufinansijer pomenutog projekta.   saznaj više

Koalicija za Vrbas predstavila razloge zbog kojih je protiv hidroelektrane na Vrbasu

29.10.2018

Koaliciju za Vrbas čine 35 udruženja iz Banje Luke koji su okupljeni s jednim ciljem – zaustaviti planove za izgradnju novih hidroelektrana na rijeci Vrbas. Danas smo na obali Vrbasa javnosti i medijima predstavili svoje razloge. „Juče smo predali nadležnim opštinskim i republičkim vlastima Zahtjev za donošenje negativnog mišljenja o projektu izgradnje hidroelektrane Krupa na rijeci Vrbas, u kome smo naveli 20 razloga zbog kojih smo protiv ovog projekta. Lošiji kvalitet vode, promjena klime, uticaj na prirodu i generalno zastarjelost ovakvih tehnologija su samo neki od razloga“, izjavio je Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu. Projektom hidroelektrane Krupa predviđena je izgradnja brane 18-20 metara i premještanje magistralnog puta od mosta u Krminama do hidroelektrane „Bočac 2“ u dužini od 10 km sa lijeve na desnu obalu Vrbasa. saznaj više

Monitoring vegetativne faze zasada crvene paprike

20.09.2018

uslijedio je nakon finalizacije prvog dijela aktivnosti na projektu “Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji”.  Do tada, između ostalog, 43 korisnika (vlasnika nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava) završila su specijalističku obuku uzgoja crvene paprije na otvorenom i u plastenicima, preuzeli rasad 662.500 sadnica visoko kvalitetnog hibrida crvene paprika Kaptur F1 generacije, te posadili isti na cca. 12,5 ha zemljišta Bijeljinske regije. Svrha monitornga je bila da se praćenjem vegetativne faze zasada crvene paprika dođe do ključnih informacija o stanju i rodnom potencijalu zasada, koje bi u nastavku projekta bile iskorištene za stručne korektivne radnje u nastavku uzgoja, te u organizovanju pripremnih radnji za isporuku uroda prema Savi d.o.o.  Više o ovim i drugim aktivnostima možete pročitati u Prvom monitoring izvještaju... saznaj više

Alijansa za EU predala šefu Delegacije EU u BiH Wigemarku alternativne odgovore na 716 pitanja iz Upitnika Evropske Komisije za BiH

20.10.2017

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), uz podršku EU Delegacije u BiH kroz TACSO BIH, u aprilu su pokrenuli inicijativu za kreiranje „Alijanse za EU integracije“ kao strukture sa kapacitetom da doprinese aktivnom učešću aktera koji djeluju izvan javnog sektora (NVO, mediji, poslovna preduzeća, akademska zajednica, nezavisni aktivisti,  itd) u aktuelnim procesima EU integracija u BiH – kako u postojećim aktivnostima u vezi sa EU upitnikom tako i kasnije nakon očekivanog pozitivnog AVIS izvještaja i početka pregovora po pojedinim poglavljima. A4EU je tokom 6 mjeseci okupila 12 tematskih radnih grupa za pojedine oblasti koje su radile na davanju odgovora na Upitnik EK. Radne grupe su okupile predstavnike civilnog sektora, privrednike, aktiviste, medije, blogere i dr. Radne grupe su dale odgovore na 716 pitanja iz Upitnika, što je 22,1% od ukupno 3.242 pitanja koja je EK dostavila BiH.  A4EU je inicirala saradnju i ostavrila sinergiju među velikim brojem predstavnika civilnog i privrednog sektora, a osnovano na njihovoj stručnosti i iskustvu u tematskim oblastima, koje utiču na život svih građana BiH, a čija uključenost u uređivanje ovih oblasti do sada nije bila osigurana. Alternativni upitnik možete pogledati na stranici A4EU www.pitamo.se za sada samo na engleskom jeziku.  saznaj više

JAVNE TRIBINE „TI IH BIRAŠ, TI IH PITAŠ“

06.07.2017

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizovali su 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  su izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države predstavili svoje aktivnosti i rezultate rada, te razgovarali sa građanima o aktualnim temama u izbornim jedinicama u kojima su birani na prošlim izborima, a sve u interesu zajedničkog rješavanja važnih životnih pitanja.CCI su kroz organizovanje niza javnih tribina omogućili direktnu komunikaciju za preko 1 500 građana sa više od 100 izabranih predstvanika u zakonodavnim institucijama vlasti. saznaj više

JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA (Više...)

28.04.2017

CCI objavljuje POZIV ZA EKSPERTA za dostavljanje ponuda za pružanje  konsultantskih usluga za izradu dokumenta „Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće u opštinama Lopare i Šekovići“,  a u skladu sa ToR u prilogu.  (Preuzmi dokumenti) Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta „Poboljšanje Sistema za prevenciju i zaštitu od poplava u gradu Bijeljina i opštinama Teočak, Lopare, Sapna i Šekovići“ koji je finansiran od strane Evropske unije.      saznaj više

Direktor CCI Zlatan Ohranović primio sertifikat o odobrenju projekta od Međunarodne organizacije rada (ILO)

27.03.2017

CCI je odobren projekat 'Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH', koji finansira Evropska unija, a implementira međunarodna organizacija rada (ILO).  Kroz ovaj projekat CCI će pružiti doprinos smanjenju nezaposlenosti na području Bijeljine, te povećanju konkurentnosti lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Projekat će biti implementiran na području Grada Bijeljina, koji je i partner na projektu. U projektu će kao partneri učestvovati još i Zavod za zapošljavanje, filijala Bijeljina, Sava Semberija d.o.o i Ustanova za obrazovanje odraslih Dositej.   saznaj više

Zbog korupcije i sive ekonomije, BiH ulazi u dužničku krizu!

31.10.2016

Manje od polovine Agende provedeno, efekti neosjetni, vladavina zakona na niskom nivou, a vlade iznose netačne podatke o zaposlenosti, zaduživanju i korupciji Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled pokazatelja i dometa reformi u oblastima javnih finansija, poslovne klime i konkurentnosti, tržišta rada, socijalne i penzione politike, javne uprave i vladavine prava, te uticaj svega pobrojanog na životni standard građana. Zbog političke nestabilnosti i instrumentalizacije, provedba Reformske agende jespora i selektivna, te u većini oblasti ne daje očekivane rezultate. Kumulativno posmatrano, za sve nivoe i sve akcione planove, samo 43% mjera iz Reformske agende je realizirano.Statistički gledano, institucije BiH, primarno Vijeće ministara, ima najbolju realizaciju vlastitog Akcionog plana, ali i najmanji broj mjera. Akcioni plan Vlade RS, s obzirom na ukupan broj mjera u planu i broj usvojenih mjera, realiziran je u najvećem obimu. Akcioni plan na nivou FBiH realiziran je u najmanjem obimu.   saznaj više

NEZAPOSLENOSTJE NAJSTABILNIJA POJAVA U BIH

08.09.2016

Godinu dana od donošenja Reformske agende i pratećih akcionih planova, nezaposlenost je i dalje najstabilnija pojava u Bosni i Hercegovini, jedan je od zaključaka studije „Reformska agenda i aktivne politike zapošljavanja: da li zavodi zavode ili zapošljavaju nezaposlene?". Studija ističe strukturalne poremećaje na tržištu rada poput vrlo visoke stope neaktivnog stanovništva (52%), velikog udjela niskokvalificiranih među nezaposlenima (preko 60%), dugotrajne nezaposlenosti velikog dijela stanovništa, vrlo visoke stope nezaposlenosti mladih (blizu 60%), sveprisutne sive ekonomije i crnog tržišta rada (od 30%), te istovremeno velike potrošnje i malih rezultata javnih službi za zapošljavanje. saznaj više

IPA FONDOVI - (NE)ISKORIŠTENE PRILIKE I MOGUĆNOSTI

02.06.2016

Analiza Centara civilnih inicijativa pod nazivom “IPA fondovi – (Ne)iskorištene prilike i mogućnosti” ukazuje na važnost povlačenja sredstava iz IPA fondova, koje treba shvatiti kao javni interes cijele zemlje, te tako svaki partner u procesu, bilo da je riječ o institucijama vlasti, profitnim ili neprofitnim organizacijama, treba da osigura dinamiziranje aktivnosti i dostizanje što veće iskorištenosti raspoloživih sredstava u Bosni i Hercegovini. saznaj više

Predstavnici Centara civilnih inicijativa na sastanku sa ministricom za Upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske, gospođom Lejlom Rešić.

04.11.2015

Na sastanku koji  je održan 4. novembra 2015. direktor za razvoj CCI, gospodin Igor Stojanović je predstavio dosadašnji rad CCI u domenu uprave i lokalne samouprave, u smislu ojačavanja uloge građana u procesima donošenja odluka i povećanju njihove participacije.  Kako je u Republici Srpskoj u toku intenzivan rad na izradi nacrta novog Zakona o lokalnoj samoupravi, CCI je ministrici Rešić uputio prijedloge sa mogućim zakonskim riješenjima u oblasti unaprijedjenja odnosa izmedju načelnika i opštinskih skupština kao i u oblasti poboljšanja zakonske pozicije I uloge mjesne zajednice u Republici Srpskoj.  Konstatovana je zajednička opredjeljenost za saradnju oko novog Zakona o lokalnoj samoupravi – posebno kada nacrt stigne u Narodnu skupštinu RS kao i tokom dolazećih javnih rasprava oko ovog zakona. Takođe, potvrđena je spremnost obiju strana da prošire obim saradnje koji bi uključio i obuke javnih službenika u vezi sa jačanjem konkuretnosti lokalnih samouprava u oblasti privlačenja medjunarodnih donatora.  saznaj više

POLITIČKE VOLJE IMA, NO IMA LI VOLJE ZA KOMPROMIS OKO IZMJENA IZBORNOG ZAKONA?

13.10.2015

Konferencija pod nazivom ''Godinu dana nakon izbora: Postoji li politička volja za izmjene Izbornog zakona?'' u organizaciji Koalicije za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' održana je 12. oktobra 2015. u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH bez usvajanja konkretnih zaključaka.    saznaj više

Održan okrugli sto „“Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”.

02.06.2015

28.05.2015. godine, Centri civilnih inicijativa (CCI) su u Banjoj Luci organizovali okrugli sto na temu: “Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”, u okviru projekta “”Jačanje transparentnosti lokalnih vlasti u BiH”,podržanog od strane Ambasade Švicarske u BiH.  Cilj okruglog stola je bio da se otvori stručna javna diskusija na zadatu temu, te su u skladu s tim bili prisutni predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, Saveza opština i gradova Republike Srpske, predstavnici nekoliko opština i gradova iz odjeljenja za informatiku i odnose sa javnošću, te predstavnici medija i nevladinog sektora. saznaj više

Ulična akcija CCI-ja u Mostaru

23.03.2015

U okviru kampanje “Pravo na život”, prva u nizu uličnih akcija, kojom Centri civilnih inicijativa (CCI) žele ukazati na važnost zakonom propisanog finansiranja federalnog fonda solidarnosti,   održana je u petak 20. marta 2015.g. u Mostaru. saznaj više

Izvještaj o analizi rada skupština i vlada svih kantona u FBiH za period 12.10 - 31.12.2014.

06.03.2015

CCI je objavio analizu podataka iz izvještaja o monitoringu rada kantonalnih skupština, koja daje pregled uporednih podataka o radu ovih institucija u periodu 12.10 - 31.12.2014. godine. Cilj ove analize je da se sumiraju, uporede i na jednostavan način predstave podaci do kojih je CCI došao prateći rad kantonalnih skupština tokom naznačenog perioda. Analiza je zasnovana na CCI-jevim izvještajima o monitoringu rada kantonalnih skupština, koji su plod prikupljanja informacija iz zvaničnih dokumenata i neposrednim prisustvom sjednicama skupština. Ova analiza je jedan u nizu pokušaja Centara civilnih inicijativa da kontinuiranim praćenjem i periodičnim izvještavanjem, javnosti omogući uvid u rad institucija vlasti nastojeći da iste učini odgovornijim i efikasnijim u obavljanju svojih obaveza. Analizu možete preuzeti u sekciji Monitoring - kantonalni nivo.    saznaj više

POZIV MEDIJIMA

05.03.2015

Mostar,  05.03. 2015. godine Centri Civilnih Inicijativa (CCI) vas pozivaju na pres konferenciju, koja će se održati u Sarajevu, 06.03.2015. godine (petak), s početkom u 12,00 sati (hotel "Saraj"). Na pres konferenciji će biti prezentirani rezultati monitoringa rada kantonalnih skupština i vlada za razdoblje od 12.10.-31.12.2014. godine, uz akcent na konstituiranje vlasti nakon općih izbora u BiH, koji su održani, 12.10.2014. godine. saznaj više

Konferencija - "IZBORNO ZAKONODAVSTVO BIH: Kako i kada do izmjena"

24.02.2015

Konferenciju organizuje Koalicija za slobodne i poštene izbore - Pod lupom. Konferencija će se održati 4. marta/ožujka 2015. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati u Bijeloj sali Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu. Planirano je da na konferenciji učešće uzmu predstavnici zakonodavnih institucija vlasti na svim nivoima u BiH, predstavnici Centralne izborne komisije BiH i lokalne izborne administracije, predstavnici međunarodne zajednice, te predstavnici akademske zajednice, medija, civilnog društva i građani. Na konferenciji će biti prezentovan Konačni izvještaj o posmatranju izbora Koalicije Pod lupom sa preporukama (link za izvještaj: http://goo.gl/FJ7VJC), te inicirana diskusija o unapređenju izbornog zakonodavstva u BiH. Radni jezici konferencije su bosanski/hrvatski/srpski uz simultani prijevod na engleski jezik. U nastavku pogledajte preliminarni dnevni red konferencije, te Vas ljubazno molimo da potvrdite Vaše učešće putem elektronske pošte pr@podlupom.org ili telefona 033 268 - 156 do petka, 27. februara 2015. S poštovanjem, Dario Jovanović, direktor projekta i Vehid Šehić, Predsjednik strateškog odbora. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Asimu Bešliji, predstavniku za javnost Koalicije Pod lupom, na brojeve telefona 061 202 - 092 ili 033 268 - 156 i putem elektronske pošte pr@podlupom.org. saznaj više

Centri civilnih inicijativa vas pozivaju na Okrugli sto - “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost“

23.02.2015

Okrugli sto će biti održan 24. februara 2015. godine, u Hotelu Evropa u Sarajevu, sa početkom u  12:00 sati.   CCI je u avgustu 2014. godine promovisao dokument pod nazivom “Poplave u BiH – elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”. Dokument je nastao kao rezultat istraživačkog rada, a isti sadrži veliki broj zaključaka i preporuka, vezanih za unaprjeđenje stanja u oblastim prevencije, koordinacije i upravljanja vodama u BiH, te u oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara. saznaj više

Centri civilnih inicijativa vas pozivaju na „Okrugli sto“, a u cilju prezentacije analize: “Javne rasprave u BiH – od forme ka suštini“

23.01.2015

Okrugli sto će biti održan 27 januara 2015. godine, sa početkom u 11:00 časova,u hotelu „Bosna“, Sarajevo.   Kroz istraživački rad Centara civilnih inicijativa, pod nazivom „Javne rasprave u BiH - od forme ka suštini“, analizan je institucionalni i pravni okvir i postojeće prakse u vezi korištenja mehanizma javnih rasprava u procesu izrade propisa i javnih politika u Bosni i Hercegovini. Istraživački rad je zasnovan na analizi  postojećih akata zakonodavne i izvršne vlasti kojim je regulisano provođenje javnih rasprava, zatim povratnih informacija dobijenih iz ovih institucija i iskustva nevladinog sektora i ostalih aktera  kao aktivnih učesnika javnih rasprava.  saznaj više

ПОЗИВ МЕДИЈИМА

01.10.2014

saznaj više

POZIV MEDIJIMA

23.09.2014

Sarajevo, 23.9.2014.g. Centri Civilnih Inicijativa (CCI) vas pozivaju na pres konferenciju koja će se održati 24.9.2014.g. (srijeda) u hotelu Saraj u Sarajevu, s početkom u 13 sati. Na pres konferenciji će biti prezentiran monitoring izvještaj CCI-a o radu Vlade i Parlamenta Federacije BiH za mandatni period  2010.g. – 2014.g saznaj više

POZIV MEDIJIMA

23.09.2014

Prezentacija rezultata monitoringa rada Vlade i Skupštine Tuzlanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona za mandatni period 2010.-2014. Centri Civilnih Inicijativa (CCI)  vas pozivaju na press konferenciju koja će se održati  23.9.2014.g. (UTORAK),  u prostorijama CCI-a u Tuzli, sa početkom u 11 sati. Kancelarija CCI-a u Tuzli je na adresi Ludviga Kube 7, (na lokaciji koja je preko puta ginekološke klinike Balić). Centri Civilnih Inicijativa vas pozivaju na pres konferenciju koja će se održati 23.9.2014.g. (utorak) u hotelu Bristol u Mostaru, s početkom u 11 sati. saznaj više

POZIV MEDIJIMA - Press konferencija - CCI o radu Vlade i Skupštine Kantona 10 za mandatni period 2010.g. – 2014.g

16.09.2014

Livno, 16.9.2014.g. Centri Civilnih Inicijativa (CCI) vas pozivaju na pres konferenciju koja će se održati 17.9.2014.g. (srijeda) u tržnom centru Forum u Livnu, s početkom u 12 sati. Na pres konferenciji će biti prezentiran monitoring izvještaj CCI-a o radu Vlade i Skupštine Kantona 10 za mandatni period  2010.g. – 2014.g. saznaj više

Objavljeni su izvještaji o monitoringu rada institucija vlasti u BiH za period 01.01-31.03.2014. godine / Published reports of monitoring the government institutions, January 1- March 31, 2014

23.06.2014

Sažetke izvještaja o monitoringu rada institucija vlasti u BiH za period 01.01 - 31.03.2014. godine, možete preuzeti na slijedećim linkovima. / Summaries of the monitoring riports of the work of goverment institutions in B&H, reports are available at links: Monitoring PS BiH i Vijeća ministara BiH, 01.01 – 31.03.2014. godine/Monitoring of the Parliamentary Assembly of BiH and the Council of Ministers of BiH, January 1 - March 31, 2014 Monitoring rada Vlade i Parlamenta Federacije BiH, 1.1-31.3.2014. godine/Monitoring of the cantonal assemblies and cantonal governments in BiH, January 1 - March 31, 2014 Monitoring kantonalnih skupština i vlada, 1.1-31.03.2014. godine/Monitoring of the Government and Parliament of the Federation of BiH, January 1- March 31, 2014 saznaj više

Planovima integriteta u institucijama javnog zdravstva protiv korupcije u sektoru zdravstva

05.06.2014

U organizaciji Centara civilnih inicijativa, u Sarajevu je 4. juna održan okrugli stol pod nazivom  „Plan integriteta – izvještavanje i ocjena napretka u implementaciji“. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, Federalnog ministarstva zdravstva,  kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja - TK i HNK, Ministarstva zdravstva HNK i predstavnik Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). saznaj više

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA (RFP) ZA PRUŽANJE USLUGA TRENINGA I TEHNIČKE ASISTENCIJE

18.04.2014

Šifra Poziva:RFP 36-SA/2014 Datum objavljivanja:14.04.2014 Rok za dostavljanje prijedloga: 28.04. 2014. do 17:00 Objavljen od strane: Centri civilnih inicijativa (CCI), www.cci.ba, i Centar za promociju civilnog društva(CPCD),www.civilnodrustvo.ba, u okviru Programa održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Menadžment CSSP Programa ovim poziva renomirane domaće i strane konsultantske/trening firme i nezavisne trenere/ice i konsultante/ice da dostave svoje prijedloge za realizaciju sljedeća dva glavna zadatka/posla:   saznaj više

IZ VIŠE PUTA PONAVLJANIH PREPORUKA CCI-JA DRŽAVNIM, ENTITETSKIM I KANTONALNIM VLADAMA I PARLAMENTIMA

05.03.2014

Fokus svakog izvještaja o monitoringu rada izvršne i zakonodavne vlasti u BiH je na provjeri stepena realizacije godišnjih planova vlada i parlamenata, analizi toka vladinih zakona u parlamentu, kao i na praćenju orjentacije djelovanja institucije ka rješavanju prioritetnih problema građana kao što su nezaposlenost, korupcija, ugroženost ljudskih prava te nizak životni standard građana BiH. U nastavku pročitajte neke od preporuka CCI-ja dostavljene izvršnim i zakonodavnim institucijama u BiH.   saznaj više

INTERVJU PREDSTAVNIKA CCI-JA ADISA ARAPOVIĆA ZA DNEVNI AVAZ

15.02.2014

Narod je pokazao hrabrost i moć da smijeni nekoliko vlada Oni koji su govorili da su protesti građana u BiH neopravdani, već su politička prošlost! Nadam se da nikada više neće imati priliku obavljati javnu funkciju, kazao je u razgovoru za „Dnevni avaz“ Adis Arapović, menadžer Centara civilnih inicijativa (CCI).  Predizborna kampanja Osnovni uzroci građanskog i socijalnog bunta, prema riječima jednog od najistaknutijih aktivista nevladinog sektora, isključivo su nagomilana i sveprisutna nepravda te dramatično siromašenje ljudi. - Prostor za političku i stranačku manipulaciju ovim protestima maksimalno je sužen. Dokle god se bunt ograniči na ostavke i ekonomsko-socijalne zahtjeve, dotad neće biti prilike za stranačko mešetarenje i zloupotrebu protesta za plašenje naroda međuetničkim sukobima - kazao je Arapović. Kako je istakao, protesti bh. građana već sada su rezultirali krupnim promjenama. Narod je pokazao hrabrost, dostojanstvo, solidarnost i moć da smijeni nekoliko vlada. Sada je vrijeme za uspostavu nove političke kulture i paradigme. Prava je prilika da predizbornu kampanju za oktobarske izbore obilježe socijalni, antikriminalni i antikoruptivni zahtjevi građana - istaknuo je Arapović.   saznaj više

Susreti građana i parlamentaraca na javnim sastancima

20.12.2013

Mogućnost građana da direktno komuniciraju sa svojim izabranim predstavnicima je  vrhu prioriteta CCI-ja. U cilju unaprjeđenja svakodnevne komunikacije građana i parlamentaraca na nivou kantona, entiteta i države, u 2013. godini CCI je organizovao 27 javnih tribina širom zemlje, dajući tako priliku i građanima i parlamentarcima da razgovaraju o temama i problemima koji najviše tište građane ove zemlje. Ohrabreni odzivom i građana i parlamentaraca na javne tribine u 2012. i 2011. godini i njihovom zainteresovanošću za ovaj vid komunikacije, CCI je i u 2013. godini radio na organizaciji direktnih susreta između parlamentaraca i građana.   saznaj više

Oxfam i Britanska ambasada u BiH pozivaju organizacije civilnog društva u BiH da učestvuju u projektu “Jačanje aktivizma organizacija civilnog društva u BiH”.

31.10.2013

Oxfam i  Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini pozivaju organizacije civilnog društva u BiH da učestvuju u projektu “Jačanje aktivizma organizacija civilnog društva u BiH”.  Osnovni cilj ovog projekta je poboljšanje sposobnosti organizacija civilnog društva u BiH da organiziraju i provode kampanje zagovaranja, te osiguraju fondove za provođenje kampanja. Ovaj projekat bi trebao osnažiti organizacije civilnog društva da snažnije utiču na donosioce odluka, te da od njih zahtjevaju veću odgovornost i bolju uključenost u javne debate o provedbi progresivnih politika.   saznaj više

Sedmica učešća građana 23.-29.09.2013.

23.09.2013

Povodom Sedmice učešća građana koja se obilježava širom Evrope u periodu 23. – 29. septembra 2013. godine, CCI organizuje niz uličnih štandova u gradovima BiH. Štandovi se organizuju u okviru projekta koji finansira Evropska unija „Lokalna uprava za kvalitet života građana – faza 2“. Ovom prilikom građani i javnost će se, putem pripremljenog štampanog materijala, moći detaljnije upoznati sa rezultatima provedenog istraživanja o kvalitetu života u opštinama BiH. Pored toga, biće otvorena i Knjiga prioriteta, u koju će posjetioci štanda moći upisati prioritete kojima bi lokalna uprava trebala da se bavi u narednom periodu u cilju povećanja kvaliteta života na lokalnom nivou.   saznaj više

FORUM ODGOVORNOSTI LOKALNA UPRAVA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA GRAĐANA

10.06.2013

Centri civilnih inicijativa (CCI) u saradnji sa Gradom Trebinje organizuju Forum odgovornosti na kojem će kao gost učestvovati gradonačelnik Grada Trebinje, gospodin Slavko Vučurević sa najbližim saradnicima. Forum će se održati u Trebinju, u ponedeljak, 10.06.2013. godine u Hotelu „Leotar“ (kongresna sala) u Trebinju sa početkom u 19:00 časova. Pozivamo sve zainteresovane građane da dođu, dobiju zanimljive i korisne informacije, te izravno postave gradonačelniku pitanja o aktuelnim problemima u zajednici, koja ranije nisu imali priliku postaviti ili na ista još nisu dobili odgovor, te da na taj način daju svoj doprinos za stvaranje neophodnih uslova za poboljšanje životnog standarda građana.   saznaj više

85% GRAĐANA PODRŽAVA AKTUELNE OTVORENE LISTE!

31.05.2013

Povodom utvrđivanja Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, od strane Vijeća ministara, organizacije civilnog društva većinu predloženih rješenja smatraju negativnim zaokretom u procesima demokratizacije i učešća građana-birača u procesu donošenju odluka. Zatvaranje izbornih listi, što je jedan od prijedloga,  onemogućava neposredni utjecaj birača na izbor između više kandidata. saznaj više

Javne tribine - prilika za razgovor s parlamentarcima

20.03.2013

U okviru sedmogodišnjeg monitoringa rada zakonodavne i izvršne vlasti na razini kantona, entiteta i države BiH, a u cilju nastojanja da doprinese  poboljšanju transparentnosti rada, te povećanju efikasnosti, efektivnosti rada navedenih institucija, kao i pojedinačne odgovornosti izabranih predstavnika vlasti (zastupnica/zastupnika), CCI putem javnih tribina omogućava  građanima i izabranim predstavnicima da ostvare direktnu komunikaciju. CCI će do 30.04.2013. godine organizirati 14 javnih tribina u općinama/gradovima na kojima će poslanici/delegati kantonalnih skupština, entitetskih parlamenata, kao i državnog parlamenta, imati priliku razgovarati sa građanima-biračima u izbornim jedinicama o najaktuelnijm temama. saznaj više

Podrška jačanju organizacija civilnog društva u BiH

23.04.2013

U 2013. godini održana su dva treninga na temu direktnih poreza vezanih za udruženja građana, i to zasebno za organizacije sa sjedištem u RS i FBiH, a zbog različite zakonske regulative koja tretira ovu oblast. Sarajevo, 28.01.2013. Trening: Javno zagovaranje Sarajevo, 21.03.2013. Trening: Porezi i poreska politika u NVO sektoru III Banja Luka, 23.04.2013. Trening: Porezi i poreska problematika u NVO sektoru III   saznaj više

VIRTUELNI PARLAMENT ZA BOLJU KOMUNIKACIJU VLASTI I GRAĐANA

18.11.2012

 Centri Civilnih Inicijativa (CCI) pokrenuli su virtuelnu građevinu -“Virtuelni parlament” u kojoj je smješteno preko 600 virtuelnih kancelarija poslanika i delegata, kao i skupštinske sale, od kantonalnog, entitetskog, do državnog nivoa.  Putem virtuelnog parlamenta (www.virtuelniparlament.ba)  svim parlamentarcima u BiH omogućeno je da kroz svoje virtuelne urede pokažu spremnost i zainteresiranost da direktno komuniciraju s građanima. Građani s druge strane imaju priliku i mogućnost ne samo preciznog uvida u rad poslanika, nego i direktnog uključivanja u proces donošenja odluka. saznaj više

Iniciijativa TV

22.11.2012

U rad je puštena  internet televizija Centara civilnih inicijativa. InicijativaTV može se pratiti na www.inicijativa.tv InicijativaTV emitira sadržaj namijenjen edukaciji i informisanju javnosti Bosne i Hercegovine o problemima bosanskohercegovačkog društva i građana, te unaprijeđenju razumijevanja rada organizacija civilnog društva u BiH.  Jedan od ciljeva jeste i doprinos izgradnji partnerstva između građana, nevladinih organizacija i vlasti u nastojanju da se iznađu rješenja za različite probleme našeg društva. Programski sadržaj uključuje različite oblike dokumentarnog materijala kao što su dokumentarni filmovi, reportaže, intervjui, istraživački projekti, tematski serijali, edukativne emisije, itd. Dio programa osigurava se iz vlastite produkcije CCI-ja, a ostatak programa uključuje emisije drugih nevladinih organizacija iz BiH i regiona, te javnih emitera iz svijeta i različitih autora. S tim u vezi, želimo Vas pozvati na saradnju i da svojim materijalima,  konkretnim pričama i idejama doprinesete vrijednostima i zalaganjima organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini u rješavanju problema građana ove zemlje.   saznaj više

Promocija knjige: IZBORNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE: kritička analiza i kompilacija izbornog zakonodavstva

15.03.2012

Centri civilnih incijativa (CCI) i Vijeće Evrope, kao izdavači, javnosti su 14.03.2012. predstavili knjigu mr.sci. Adisa Arapovića “Izborni sistem Bosne i Hercegovine: kritička analiza i kompilacija izbornog zakonodavstva”. saznaj više

VI PITATE, NAČELNIK ODGOVARA

26.01.2012

Centri civilnih inicijativa (CCI) u saradnji s opštinom Trebinje organiziraju Forum odgovornosti u utorak 31.1.2012., u hotelu Leotar u Trebinju s početkom u 13:00 sati. Građani će imati priliku da se upoznaju sa radom načelnika u protekloj godini i planovima za naredni period, da postave pitanja u vezi problema u njihovim zajednicama, koja nisu bili u prilici ranije postaviti ili na koja nisu dobili odgovor. Na forumu će učestvovati dr Dobroslav Ćuk, načelnik opštine Trebinje sa saradnicima.  saznaj više

Odbij kesu, potpiši peticiju, osvoji ceker!

03.12.2011

  Centri civilnih inicijativa sa partnerom na projektu Centrom za razvoj i podršku iz Tuzle, organizuju štand u Mercator centru u Mosatru u subotu 3.12.2011. u vremenu od 11:00 do 16:00 sati, gdje će građani imati priliku da potpišu peticiju i tim putem daju podršku donešenju propisa koji će regulisati proizvodnju i promet plastičnim kesama. Pozivamo građane da posjete štand i daju podršku aktivnostima na smanjenju korištenja plastičnih kesa.   saznaj više

Nužna hitna i obuhvatna reforma izbornog zakonodavstva - IZBORNI ZAKON GENERIRA POLITIČKE KRIZE

22.11.2011

Na danas održanoj konferenciji „Izborno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine: katalizator (ne)uspješne demokratizacije“, koju su pod pokroviteljstvom Vijeća Evrope organizirali Centri civilnih inicijativa (CCI), učesnici su imali priliku diskutirati o reformi izbornog zakonodavstva. Kako je naveo Adis Arapović, autor analize Izbornog zakona BiH i projekt menadžer CCI-a, “deset godina od donošenja Izbornog zakona, te šesnaest izmjena i dopuna koje su uslijedile između 2002. i 2010. godine, s velikom sigurnošću možemo ustvrditi da je Izborni zakon BiH, imao značajnu ulogu u konsolidaciji parlamentarne demokratije u BiH”. saznaj više

ZA GODINU DANA SKUPŠTINA RADILA 9 SATI I ČETRDESET MINUTA! I REALIZOVALA 10 TAČAKA DNEVNOG REDA. VLADA NE ZASJEDA VEĆ PUNIH 6 MJESECI.

18.10.2011

Uzmemo li u obzir cjelokupnu ekonomsku i socijalnu situaciju u Kantonu 10, činjenica da ovaj kanton ni godinu dana nakon posljednjih izbora nema konstituisanu vlast u punom kapacitetu, govori, s jedne strane, o neodgovornosti lokalnih političara, a s druge, o manjkavostima izbornog zakonodavstva, koje ne predviđa mehanizme za prevazilaženje blokada i raspisivanje vanrednih izbora, ukoliko se vlast ne konstituira u određenom vremenskom periodu. Ali govori i o krajnjoj neiskrenosti i nepovjerenju koje vlada između aktera na političkoj sceni i njihovoj sklonosti žrtvovanja interesa lokalnih zajednica i njihovih građana, zarad besplodnog političkog nadmudrivanja. saznaj više

Vi pitate, a načelnik odgovara

28.09.2011

Centri civilnih inicijativa, u sklopu projekta Lokalna uprava za kvalitet života građana – faza 2, koji finansira Evropska unija, i ove godine organizuje Forume odgovornosti u 14 opština obuhvaćenih Projektom. Prvi u nizu Forum odgovornosti, koji CCI organizuje u u saradnji sa opštinom Travnik i načelnikom Admirom Hadžiemrićem, održaće se u srijedu, 28.09.2011. godine, sa početkom u 14:00 sati. saznaj više

9 SATI I 40 MINUTA RADA SKUPŠTINE, OD 3.10.2010. DO 30.6.2011.! PREKRŠEN IZBORNI ZAKON, ZAKON O BUDŽETIMA, POSLOVNIK O RADU

20.07.2011

Iako je i dalje jedan od najsiromašnijih i najnerazvijenijih kantona u FBiH, sa rastućim brojem nezaposlenih, u kome prosječna plata jedva pokriva troškove za hranu potrošačke korpe za četveročlanu porodicu, što bi za odgovorne ljude podrazumjevalo hitno koncentrisanje cjelokupne društvene energije na stvaranje boljih životnih uslova za građane ovog kantona i pune ruke posla za izabrane dužnosnike u vlasti, skupštinski zastupnici su proces konstituisanja Skupštine ovog kantona djelimično završili tek sedam mjeseci nakon održanih Općih izbora u BiH 2010.godine, a devetomjesečni period svog zastupničkog staža uglavnom su proveli raspravljajući o dnevnom redu.   saznaj više

Iz CCI-ja

15.07.2011

Projekt menadžer Centara civilnih inicijativa (CCI) mr.sc. Adis Arapović, učestvovao je kao gostujući predavač na 6. Ljetnom Univerzitetu za demokratiju Političkih škola Vijeća Evrope u Strazburu od 27. do 29.06.2011. Gostujući na panelu „Power of media or media of power“, predstavnik CCI-a dao je sažeti teoretski pregled međuodnosa medija i centara moći, te podjelio vlastita i iskustva CCI-a sa mnogobrojnim učesnicima ovog panela.    saznaj više

JAVNI POZIV ZA PROJEKTE

04.03.2011

Centri civilnih inicijativa (CCI), kao implementator Programa partnerskog građanskog zastupanja II (CAPP II) koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), poziva sve zainteresovane bh. nevladine organizacije (udruženja i fondacije) da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na unaprijeđenje i javno zagovaranje reformskih procesa u oblastima: 1. smanjenja nezaposlenosti (generalno, te fokusirano na marginalizovane grupe i osobe sa  invaliditetom),  2. javne potrošnje, 3. borbe protiv korupcije (s fokusom na korupciju u zdravstvu i obrazovanju), 4. mladi te 5. ostalim i naknadno identifikovanim oblastima. saznaj više

Promocija knjige - VANJSKA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE

22.12.2010

U organizaciji Centara civilnih incijativa (CCI) i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, javnosti je danas predstavljena knjiga mr.sci. Adisa Arapovića “Vanjska politika BiH: determinante i perspektive”. Knjigu, objavljenu na bosanskom i engleskom jeziku, promovirali su Sven Alkalaj, Ministar vanjskih poslova BiH, Prof.dr. Mirko Pejanović, Dekan Fakulteta političkih nauka i Doc.dr. Zarije Seizović, s Fakulteta političkih nauka. saznaj više

Vlada TK usvojila Program subvencioniranja kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

03.12.2010

Vlada Tuzlanskog kantona je 2.12. 2010.  usvojila Program raspodjele sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Za ove namjene planirano je 50 000 KM, a nakon provedene procedure javnog konkursa sredstva su odobrena za 16 aplikacija koje su bile potpune i  u skladu sa kriterijima i uslovima konkursa. saznaj više

KVALITET ŽIVOTA GRAĐANA NI PRIBLIŽNO JEDNAK!

04.11.2010

Iako je trend slabog punjenja opštinskih budžeta nastavljen i u 2010. godini, ni jedna od posmatranih 14 opština obuhvaćenih projektom Lokalna uprava za kvalitet života građana u proteklih godinu dana nije učinila skoro ništa na smanjenju javne administracije. Broj činovnika u poređenju sa brojem stanovnika opština u odnosu na 2009. godinu u većini opština je ostao isti, ili je pogoršan, a po glomaznosti administrativnog aparata i dalje prednjače Mostar i Trebinje, gdje već na 200 stanovnika dolazi 1 činovnik. saznaj više

Ne ponovilo se!

28.09.2010

U svjetlu predstojećih izbora od kojih nas dijeli samo nekoliko dana i u jeku predizborne kampanje kada imamo priliku čuti hvalospjeve kandidata vladajućih stranaka u zemlji o tome kako su postigli sjajne i zavidne rezultate u toku proteklog mandata, posljednji podaci istraživanja koje je provela nevladina organizacija ALDI bacaju sjenu na tzv. uspjehe vlasti i otkrivaju KAKO VLASTI NISU TROŠILE NOVAC građana na iznalaženje rješenja za poboljšanje postojeće situacije u zemlji. Baveći se analizom budžetske potrošnje u mandatnom periodu, istraživanje pokazuje nivo neodgovornosti i bahatosti vlasti prema građanima.   saznaj više

Studenti pitaju, kandidati odgovaraju

23.09.2010

Protekle sedmice CCI je održao tri foruma kandidata (Istočno Sarajevo, Tuzla i Sarajevo) u cilju povećanja znanja mladih ljudi – birača o stavovima političkih kandidata o određenim pitanjima koja uglavnom tretiraju probleme mladih, ali i sve druge probleme u našem društvu. Studenti bh. univerziteta su imali priliku da kroz direktan kontakt sa kandidatima političkih stranaka, koji su na listama za predstojeće oktobarske izbore, prije svega za kantonalni i entitetski nivo vlasti, zahtijevaju odgovore na pitanja koja se tiču budućnosti mladih ljudi u BiH... saznaj više

Vijeće ministara i Parlamentarna skupština BiH u proteklom mandatu, gotovo, bez rezultata

16.09.2010

CCI je predstavio posljednji izvještaj o radu državnih vlasti u BiH za protekli mandat i  još jednom potvrdio skandalozne podatke o neefikasnosti i neodgovornosti članova Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH. Vijeće ministara za nepune četiri godine mandata je realizovalo tek 40 posto ili 1229 od 3065 planiranih aktivnosti, a na zasjedanjima su ministri proveli samo 33 osmosatna radna dana. Ovi rezultati kao ni vrijeme provedeno na zasjedanjima ne odgovaraju iznosima koje su za ovaj mandat ministri zaradili na ime plate, toplog obroka  i regresa - između 200.000 i 230.000 KM. saznaj više

CCI predstavio analizu politika stipendiranju u BiH; Iako postoje određeni pomaci, stipendiranje u BiH je neefikasno i neadekvatno

02.09.2010

Iako su u protekle 3 godine učinjeni određeni pomaci u pogledu visine budžetskih izdvajanja i broja stipendista, politike stipendiranja u Bosni i Hercegovini, sa aspekta evropskih i regionalnih standarda, još uvijek su neefikasne, neefektivne, pa čak i prevaziđene. Ovaj zaključak se izvodi iz činjenice da je stipendiranje, umjesto da bude dijelom obrazovne strategije, i dalje paušalna budžetska stavka, koja se tretira kao javna potrošnja, a ne kao investicija ili razvojna politika, rečeno je na današnjem predstavljanju analize „Stipendije u BiH: politike i perspektive“, od strane Centara civilnih inicijativa (CCI). saznaj više

Direktore škola trebaju birati roditelji!

31.05.2010

Centri civilnih inicijativa (CCI) su danas putem peticije, od nekoliko hiljada građana Sarajeva, dobili podršku za inicijativu o neposrednom izboru direktora osnovnih škola od strane roditelja i uposlenika. Naime, u sklopu svoje višegodišnje kampanje „Depolitizirajmo obrazovanje” kojom CCI zagovaraju profesionalizaciju, demokratizaciju i depolitizaciju obarzovanja, te smanjenje utjecaja političkih staranaka na obrazovni sistem, u Kantonu Sarajevo je prošle godine pokrenuta inicijativa za promjenu zakona i uvođenje direktnog izbora direktora osnovnih škola od strane roditelja. saznaj više

Javni poziv: BOCU VRATI - PA NAPLATI!

19.05.2010

Pažnja! U četvrtak 27.05.2010. na platou ispred BBI centra u Sarajevu s početkom u 11 sati akcija: BOCU VRATI – PA NAPLATI! Prikupite plastičnu ambalažu u svom okruženju, a mi ćemo izvršiti otkup po cijeni od 10 feninga za jednu bocu, odnosno 1 KM za 10 boca. Stotinu boca je maksimum koji se od jedne osobe moze otkupiti. Učešćem u akciji i Vašim potpisom na peticiju, vršimo pritisak na Federalno ministarstvo okoliša i turizma da konačno donesu podzakosnke akte i omoguće sistemsku reciklažu ambalažnog otpada.  saznaj više

Godišnji izvještaj o radu Vlade i Skupštine HNK

13.04.2010

Iako u kontinuitetu, od početka mandata,  ostvaruju veoma loše rezultate, plasiravši Hervegovački-neretvanski kanton među one sa najneefikasnijom vlašću, Skupština i Vlada HNK ni u 2009.g. nisu pokazale niti najmanji napredak u svom radu u odnosu na prethodni period. Ni u broju usvojenih zakona, ni u broju obrađenih tačaka dnevnog reda, ni u posvećenosti ključnim, životnim problemima građana, ni u odnosu prema obavezama iz Poslovnika o radu, pa čak ni u broju održanih sjednica, pokazavši  time, ne samo već navedeno nepostojanje napretka, nego i nepostojanje volje za istim.  saznaj više

Skandal u Parlamentu Federacije BiH - Nove povlastice za pohlepnu i nemoralnu vlast

26.03.2010

Centri civilnih inicijativa (CCI) zgroženi su najnovijom demonstracijom socijalne neosjetljivosti, nemorala i pohlepe delegata Federalnog parlamenta, koji su usvajanjem novog Zakona o platama ponovo pokazali namjeru da zagrabe ne samo u džepove građana ove zemlje, nego i naše djece i unuka, obezbjeđujući sebi ne samo basnoslovne plate, nego i iste takve penzije i to pod skandaloznim uslovima.  saznaj više

Dramatična disfunkcionalnost vlasti - Parlament usvoji tek svaki peti zakon iz programa Vijeća ministara

16.03.2010

Najdramatičniji segment nefunkcionanosti vladajuće koalicije je odnos izvršne i zakonodavne vlasti, koji je najilustrativniji kroz usvajanje zakona. U 2009. g. to izgleda ovako: od 97 zakona planiranih Programom rada Vijeća ministara, kompletna zakonska procedura završena je za svega 19 njih. Ako posmatramo ovaj problem kroz cijelokupan dosadašnji rad ovog saziva Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH, rezultat je, naprosto, porazan.  saznaj više

U 2009. godini neriješenih problema bilo na pretek, a Vlada ostala neokrznuta

12.03.2010

Neusvajanjem Dokumenta Ciljevi i politike TK za 2010. g. u Skupštini Tuzlanskog kantona do kraja je ogoljena činjenica o sve većem gubitku ionako „tanke“ parlamentarne podrške koju je Vlada sa teškom mukom obezbjeđivala tokom 2009. godine. saznaj više

Tri godine mandata Vlade i Skupštine ZDK bez vizije za razvoj Kantona

09.03.2010

Ni za 2009. godinu iz nalaza monitoringa rada Vlade i Skupštine ZDK nije vidljivo da postoji napredak kada je u pitanju donošenje sistemskih mjera koje mogu dugoročnije doprinijeti pozitivnim promjenama u Zeničko-dobojskom kantonu.  saznaj više

Посматрачка мисија Украјина 2010.

01.03.2010

У јануару и фебруару 2010. године, ЦЦИ посматрачи надгледали су изборни процес на предсједничким изборима у Украјини. 25 посматрача, међу којма је поред особља ЦЦИ било и неколико новинара, студената, те активиста партнерских НВО-а из БиХ, као дио ENEMO мисије (Европска мрежа организација за посматрање избора), било је ангажовано у западноукрајинским областима Ивано-Франкивск и Волyн у првом, односно Лвив и Тернопил у другом изборном кругу, традиционално окренутим тзв. проевропским политичким струјама у Украјини.  saznaj više

naslov