Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

06.12.2012

Rezultati monitoringa rada Parlamenta i Vlade FBiH za prvih 9 mjeseci 2012. POLITIČKA KRIZA DOVELA DO DRASTIČNOG PADA REZULTATA RADA I VLADE I PARLAMENTA FBiH

RASPAD VLADAJUĆE KOALICIJE DOVEO JE DO PADA SVIH PARAMETARA KOJI KARAKTERIŠU RAD VLADE I PARLAMENTA FEDERACIJE BIH I PONOVO JE OD PARLAMENTA FBiH NAPRAVIO JEDNU OD NAJNEEFIKASNIJIH INSTITUCIJA VLASTI U BIH. Za razliku od prethodne godine, kada su govoto svi statistički pokazatelji rada Parlamenta FBiH bilježili uzlaznu putanju, u trećem kvartalu 2012. godine bilježimo najlošije rezultate od početka mandata aktulenog saziva Parlamenta Federacije BIH do danas.

STRMOGLAVLJIVANJE, IZAZVANO POLITIČKOM KRIZOM, JE NAJIZRAŽENIJE NA NAJZNAČAJNIJOJ STVARI I GLAVNOJ USTAVNOJ FUNKCIJI PARLAMENTA – USVAJANJU ZAKONA. Parlament Federacije BIH je u periodu od 01.01. do 30.09.2012. godine okončao proceduru za ukupno 20 zakona. Od toga, 70% je usvojeno u prvom kvartalu 2012. godine, 20% u drugom, a 10% u trećem kvartalu. Dakle, u trećem kvartalu usvojena su svega 2 zakona, pri čemu i oni samo zato što su bili uslov za  potpisivanje 4. Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

TEMPO REALIZACIJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VLADE FBIH PRETRPIO JE DRASTIČAN PAD U TREĆEM KVARTALU, A POGOTOVO KADA JE RIJEČ O ZAKONIMA I PODZAKONSKIM AKTIMA. U prvoj polovini godine Vlada je završila 40% mjera iz godišnjeg programa rada, a nakon toga u trećem kvartalu samo 11%. 

Posmatrano po tipu planiranih mjera evidentirali smo kako se posebno kasni sa realizacijom pravilnika. Za devet mjeseci završeno je, i objavljeno u Službenim novinama FBiH, svega 39% (48 od 124) od planiranog. Kvalitativno to predstavlja veliki problem jer se na taj način koči valjana i pravovremena realizacija zakonodavnih akata i strategija, na koje se ti važni podzakonski akti odnose. Sljedeća disproporcija planiranog i realizovanog se ogleda u broju zakona, pa je s tim u vezi zabrinjavajuće kako Vlada Federacije ustvari ima najviše problema u realizaciji najvažnijih mjera u svom godišnjem programu rada.

LOŠA REALIZACIJA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI OD STRANE VLADE, DODATNO JE OBESMIŠLJENA U PARLAMENTU – ZA 9 MJESECI KOMPLETNA PROCEDURA USVAJANJA ZAVRŠENA JE ZA SAMO 1 OD 96 PLANIRANIH ZAKONA. U 2012. godini Vlada Federacije BiH, Programom svog rada, utvrdila je obavezu donošenja 96 zakona. Po isteku prvih devet mjeseci, stepen realizacije planiranih godišnjih zakonodavnih aktivnosti Vlade iznosio je svega 47%. Kako je donošenje zakona kompleksan posao, koji se završava tek usvajanjem zakona od strane parlamenta, treba naglasiti da je od 72 ukupno utvrđena zakona (i planirana i neplanirana) na Vladi Federacije BiH tokom perioda 01.01. – 30.09.2012. godine, do isteka septembra mjeseca 2012. godine, parlamentarna procedura završena za manje od 10%, odnosno za - svega 5 zakona. Pritom samo 1 od usvojenih zakona je iz ovogodišnjeg Programa rada, kojim je, ponovimo, planirano usvajanje čak 96 zakona.

USTAVNI SUD MORAO SE UPETLJATI U PARLAMENTARNI ŽIVOT FEDERACIJE. Parlament Federacije BIH, odnosno oba doma održala su u trećem kvartalu 2012. godine ukupno 7 vanrednih sjednica, od kojih 4 Predstavnički dom, a 3 Dom naroda. Jedina održana redovna sjednica je 17. redovna sjednica (održana 24. i 25.07.), čije su odluke, međutim, poništene presudom Ustavnog suda.

STRANAČKI SUKOBI DOVODE U PITANJE USTAVOM DEFINISANE FORME IZRAŽAVANJA RAVNOPRAVNOSTI KONSTITUTIVNIH NARODA. Iako je od izbora proteklo više od 2 godine u Domu naroda Parlamenta Federacije BIH, čije je popunavanje klubova okončano na 2. vanrednoj sjednici, održanoj 27.04.2011. godine, zbog nepostizanja dogovora političkih stranaka, još uvijek je upražnjena pozicija potpredsjedavajućeg, za koju bi trebao biti predložen predstavnik Kluba delegata iz reda srpskog naroda.

SLAB RAD I SKROMNI REZULTATI FEDERALNIH PARLAMENTARACA I MINISTARA, PORESKE JE OBVEZNIKE SKUPO KOŠTAO. No, najveći gubitak nisu izvršene isplate za, po svim mjerilima, loše rezultate Vlade i Parlamenta. Najveći gubici su u posljedicama takvog rada, koji se izražavaju u težini ekonomske situacije u zemlji, broju nezaposlenih i niskom kvalitetu života.

VLADA NEMA ADEKVATAN ODGOVOR NA TEŠKU SOCIO–EKONOMSKU SITUACIJU U FBIH, A BROJ NEZAPOSLENIH JE NAJVEČI U POSLJEDNJIH 6 GODINA. Od ukupnog broja realizovanih mjera, od strane Vlade FBiH, za 9 mjeseci 2012. godine, 437 ima određene veze sa najznačajnijim problemima građana (nezaposlenosti, zdravstvena, socijalna i penziona politika, korupcija, problemi mladih, isl), a među njima je 49 koje se ističu po svom značaju u vezi pomenutih prioritetnih problema. U većini slučajeva to su zakoni i strategije, a s obzirom da preko 90% zakona čeka u parlamentarnoj proceduri, građani ne mogu osjetiti bilo kakve pozitivne efekte od njih u ovom periodu. Istovremeno realizacija donesenih strategija zavisi upravo od tempa donošenja novih zakonskih i podzakonskih mjera u ciljnim oblastima, a uz sve to konstatno je upitna finansijska i politička stabilnost Federacije BiH, kao i koorodinacija  između kantona i federalnog nivoa.

Građane FBiH treba najviše da brine usporena implementacija mjera iz postojećeg strateškog i akcionog plana zapošljavanja, kojima se moglo stvarno i dugoročno uticati na rješavanje ovog problema. Podsjetimo, od dana konstituisanja još aktuelne Vlade F BiH, broj nezaposlenih se povećao za 14.074 osobe. Međutim, umjesto koncentrisanja političkih činilaca na rješavanje najznačajnijeg problema ove zemlje, na djelu ponovo imamo stranačke sukobe, uskogrudost i opstrukciju, tamo gdje je nužna saradnja u interesu kompletnog društva i njegovih građana.

*   *   *

Kompletne izvještaje o radu Vlade i Parlamenta FBiH u prvih 9 mjeseci 2012. godine, možete preuzeti na zvaničnoj web stranici Centara civilnih inicijativa: www.cci.ba. A, svakako, posjetite i novi web sajt CCI-a Virtuelni parlament, na adresi www.virtuelniparlament.ba

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina